Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /

  Platforma zakupowa

  艢wiadczenie ca艂odobowej opieki weterynaryjnej w zwi膮zku ze zdarzeniami drogowymi z udzia艂em zwierz膮t

  艢wiadczenie us艂ug z zakresu wy艂apywania i przetrzymywania zwierz膮t oraz poszukiwania wy艂apanym zwierz臋tom schronienia

  Utylizacja pad艂ych zwierz膮t

  Budowa linii napowietrzno-kablowej o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn "pa艅skie pola" Gmina Sko艂yszyn etap I

  Dostawa fabrycznie nowej ci膮gnikowej przyczepy typu tandem z przeznaczeniem do prac zwi膮zanych z聽utrzymaniem dr贸g b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Sko艂yszyn

  Dostawa materia艂贸w eksploatacyjnych (toner贸w) do drukarek i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie

  Dostawa kli艅ca frakcji 4 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2018

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie

  Dostawa rur dwu艣ciennych typu Pragma przeznaczonych do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn

  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zada艅 zwi膮zanych z przebudow膮 dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w 2018 roku

  Wykonanie cz膮stkowego remontu dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsj膮 asfaltow膮 i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilo艣ci 14 t.

  Rozbi贸rka trzech pomnik贸w zlokalizowanych na terenie gminy Sko艂yszyn w miejscowo艣ciach Harklowa oraz Jab艂onica

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Harklowa przy drodze gminnej nr G26 "Gancarz贸wka" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przy drodze gminnej nr G54 "Barzyk贸wka" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przy drodze gminnej nr G19 "Granice" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Pusta Wola gm. Sko艂yszyn przy drodze gminnej odcinek聽Nr聽1 (dz. nr. 295/1, 343)

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Pusta Wola gm. Sko艂yszyn przy drodze gminnej odcinek聽Nr聽2 (dz. nr. ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1, 423/2)

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie

  Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego Husqvarna model TS 138

  Wymiana bramy gara偶owej w budynku OSP w Siepietnicy

  U艂o偶enie kostki na placu postojowym - parkingu przy Domu Ludowym w聽Jab艂onicy

  Wykonanie projekt贸w sta艂ej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn

  U艂o偶enie kostki na placu postojowym - parkingu przy Domu Ludowym w Jab艂onicy

  Wykonanie ca艂orocznego przegl膮du serwisowego urz膮dze艅 wraz z towarzysz膮cymi instalacjami zgodnie z DTR tych urz膮dze艅, kt贸re zainstalowane s膮 na Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438

  Wykonanie ogrodzenia wok贸艂 budynku Domu Ludowego w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn

  Wykonanie ogrodzenia wok贸艂 budynku Starej Szko艂y w Harklowej

  Dostawa 1160 szt. ksi膮偶ek do trzech szk贸艂 podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sko艂yszyn

  艢wiadczenie dowozu uczni贸w do Szko艂y Podstawowej w B膮czalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I

  Przeprowadzenie szkole艅 dla nauczycieli i uczni贸w szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I

  Wykonanie, dostawa i monta偶 schod贸w stalowych na 艣cianie zachodniej budynku Domu Ludowego i OSP w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn)

  Dostawa pomocy dydaktycznych dla szk贸艂 w ramach Programu "Aktywna tablica" 2018

  Wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Szko艂y Podstawowej w Lisowie

  U艂o偶enie kostki brukowej na placu postojowym - parkingu przy Szkole Podstawowej w Kunowej wraz z odprowadzeniem w贸d deszczowych

  Termomodernizacja budynku Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie (nr ewid. dzia艂ki 185/2)

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 727/6, 730/2, 732/4, 728/6, 731/6, 731/4, 723/2, 725/2, 727/4, 728/4, 729/2, 722/2, 721/6, 721/4, 724/2, 726/2 w聽miejscowo艣ci Jab艂onica gm. Sko艂yszyn

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 2541 w聽miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 285, 300/11, 300/9 w聽miejscowo艣ci Lis贸w gm. Sko艂yszyn

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody

  Wykonanie, dostawa i monta偶 schod贸w stalowych na 艣cianie zachodniej budynku Domu Ludowego i OSP w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn) - ponowne

  Dostawa 1529 szt. ksi膮偶ek do trzech szk贸艂 podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sko艂yszyn

  Remont ogrodzenia wok贸艂 budynku Przedszkola w Sko艂yszynie (nr ewid. dzia艂ki 388/12 w m. Sko艂yszyn gm. Sko艂yszyn), polegaj膮cy na monta偶u ogrodzenia panelowego

  Przeprowadzenie szkole艅 dla nauczycieli i uczni贸w szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

  Budowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej z kot艂owni膮 w budynku O艣rodka Zdrowia w 艢wi臋canach

  Dostawa kli艅ca frakcji 4 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2018

  Zabiegi piel臋gnacyjno-konserwacyjne pomnika przyrody rosn膮cego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany

  Budowa doj艣cia i opaski wok贸艂 altany rekreacyjnej z kostki brukowej na dzia艂ce nr ewid. 411 w m. Harklowa gm. Sko艂yszyn

  Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn - etap 1

  Wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Szko艂y Podstawowej w Lisowie

  Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn - etap 1

  Remont drogi "Zagumnie" w miejscowo艣ci Lis贸w w km od 0+900 do 1+033

  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund