Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r. /

  Platforma zakupowa

  艢wiadczenie ca艂odobowej opieki weterynaryjnej w zwi膮zku ze zdarzeniami drogowymi z udzia艂em zwierz膮t

  艢wiadczenie us艂ug z zakresu wy艂apywania i przetrzymywania zwierz膮t oraz poszukiwania wy艂apanym zwierz臋tom schronienia

  Utylizacja pad艂ych zwierz膮t

  Budowa linii napowietrzno-kablowej o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn "pa艅skie pola" Gmina Sko艂yszyn etap I

  Dostawa fabrycznie nowej ci膮gnikowej przyczepy typu tandem z przeznaczeniem do prac zwi膮zanych z聽utrzymaniem dr贸g b臋d膮cych w zarz膮dzie Gminy Sko艂yszyn

  Dostawa materia艂贸w eksploatacyjnych (toner贸w) do drukarek i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie

  Dostawa kli艅ca frakcji 4 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2018

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie

  Dostawa rur dwu艣ciennych typu Pragma przeznaczonych do remontu dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn

  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zada艅 zwi膮zanych z przebudow膮 dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w 2018 roku

  Wykonanie cz膮stkowego remontu dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsj膮 asfaltow膮 i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilo艣ci 14 t.

  Rozbi贸rka trzech pomnik贸w zlokalizowanych na terenie gminy Sko艂yszyn w miejscowo艣ciach Harklowa oraz Jab艂onica

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Harklowa przy drodze gminnej nr G26 "Gancarz贸wka" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przy drodze gminnej nr G54 "Barzyk贸wka" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Przysieki przy drodze gminnej nr G19 "Granice" gm.聽Sko艂yszyn

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Pusta Wola gm. Sko艂yszyn przy drodze gminnej odcinek聽Nr聽1 (dz. nr. 295/1, 343)

  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa o艣wietlenia ulicznego na terenie miejscowo艣ci Pusta Wola gm. Sko艂yszyn przy drodze gminnej odcinek聽Nr聽2 (dz. nr. ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1, 423/2)

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniej膮cego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sko艂yszynie, modernizacja uk艂adu technologicznego zlokalizowanego na dzia艂ce Nr ew. 689/1 w Sko艂yszynie

  Dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego Husqvarna model TS 138

  Wymiana bramy gara偶owej w budynku OSP w Siepietnicy

  U艂o偶enie kostki na placu postojowym - parkingu przy Domu Ludowym w聽Jab艂onicy

  Wykonanie projekt贸w sta艂ej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn

  U艂o偶enie kostki na placu postojowym - parkingu przy Domu Ludowym w Jab艂onicy

  Wykonanie ca艂orocznego przegl膮du serwisowego urz膮dze艅 wraz z towarzysz膮cymi instalacjami zgodnie z DTR tych urz膮dze艅, kt贸re zainstalowane s膮 na Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438

  Wykonanie ogrodzenia wok贸艂 budynku Domu Ludowego w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn

  Wykonanie ogrodzenia wok贸艂 budynku Starej Szko艂y w Harklowej

  Dostawa 1160 szt. ksi膮偶ek do trzech szk贸艂 podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sko艂yszyn

  艢wiadczenie dowozu uczni贸w do Szko艂y Podstawowej w B膮czalu Dolnym w roku szkolnym 2018/2019

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I

  Przeprowadzenie szkole艅 dla nauczycieli i uczni贸w szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I

  Wykonanie, dostawa i monta偶 schod贸w stalowych na 艣cianie zachodniej budynku Domu Ludowego i OSP w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn)

  Dostawa pomocy dydaktycznych dla szk贸艂 w ramach Programu "Aktywna tablica" 2018

  Wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Szko艂y Podstawowej w Lisowie

  U艂o偶enie kostki brukowej na placu postojowym - parkingu przy Szkole Podstawowej w Kunowej wraz z odprowadzeniem w贸d deszczowych

  Termomodernizacja budynku Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie (nr ewid. dzia艂ki 185/2)

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 727/6, 730/2, 732/4, 728/6, 731/6, 731/4, 723/2, 725/2, 727/4, 728/4, 729/2, 722/2, 721/6, 721/4, 724/2, 726/2 w聽miejscowo艣ci Jab艂onica gm. Sko艂yszyn

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 2541 w聽miejscowo艣ci 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn

  Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych dz.聽nr聽ewid. 285, 300/11, 300/9 w聽miejscowo艣ci Lis贸w gm. Sko艂yszyn

  Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:聽 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wod臋 miejscowo艣ci Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Sko艂yszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie uj臋cia wody

  Wykonanie, dostawa i monta偶 schod贸w stalowych na 艣cianie zachodniej budynku Domu Ludowego i OSP w B膮czalu G贸rnym (nr ewid. dzia艂ki 361 w m. B膮czal G贸rny gm. Sko艂yszyn) - ponowne

  Dostawa 1529 szt. ksi膮偶ek do trzech szk贸艂 podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sko艂yszyn

  Remont ogrodzenia wok贸艂 budynku Przedszkola w Sko艂yszynie (nr ewid. dzia艂ki 388/12 w m. Sko艂yszyn gm. Sko艂yszyn), polegaj膮cy na monta偶u ogrodzenia panelowego

  Przeprowadzenie szkole艅 dla nauczycieli i uczni贸w szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020

  Budowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej z kot艂owni膮 w budynku O艣rodka Zdrowia w 艢wi臋canach

  Dostawa kli艅ca frakcji 4 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2018

  Zabiegi piel臋gnacyjno-konserwacyjne pomnika przyrody rosn膮cego w miejscowo艣ci 艢wi臋cany

  Budowa doj艣cia i opaski wok贸艂 altany rekreacyjnej z kostki brukowej na dzia艂ce nr ewid. 411 w m. Harklowa gm. Sko艂yszyn

  Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn - etap 1

  Wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Szko艂y Podstawowej w Lisowie

  Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na dzia艂ce nr ewid. 233 po艂o偶onej w Pustej Woli gm. Sko艂yszyn - etap 1

  Remont drogi "Zagumnie" w miejscowo艣ci Lis贸w w km od 0+900 do 1+033

  Remont ogrodzenia wok贸艂 budynku OSP w 艢wi臋canach (nr ewid. dzia艂ki 1642 w m. 艢wi臋cany gm. Sko艂yszyn)

  Budowa pi臋ciu stanowisk s艂upowych hybrydowego o艣wietlenia ulicznego przy drogach gminnych w聽miejscowo艣ci Lipnica G贸rna, 艢wi臋cany, Siepietnica oraz Przysieki gm. Sko艂yszyn

  Dostawa fabrycznie nowej ci膮gnikowej piaskarki komunalnej DEXWAL 1200

  Remont korytarza na drugim pi臋trze w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie

  Dostawa pomocy dydaktycznych do Szko艂y Podstawowej w miejscowo艣ci Harklowa gm. Sko艂yszyn

  Dostawa fabrycznie nowej kosiarki ROLMEX KR520 PRO z g艂owic膮 ROLMEX GHL 125 Y 40

  Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich uj臋膰 wody pitnej zarz膮dzanych przez GZGK w Sko艂yszynie zlokalizowanych na terenie gm. Sko艂yszyn, niezb臋dnych do ustanowienia stref ochronnych dla ka偶dego z tych uj臋膰 wraz ze sporz膮dzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmuj膮cych teren ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej

  Organizacja wyjazd贸w edukacyjnych dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych w Gminie Sko艂yszyn

  Dostawa fabrycznie nowych pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w - ponowne

  Dostawa work贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w komunalnych w roku 2019

  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.066 sekund