Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Lokalna Grupa Dzia艂ania LIWOCZ
  Nowa strona 4

  Na co mo偶n膮 b臋dzie pozyska膰 艣rodki finansowe w ramach LGD 聞LIWOCZ聰

  Je艣li samorz膮d wojew贸dztwa podkarpackiego zatwierdzi Lokaln膮 Strategi臋 Rozwoju, Lokalna Grupa Dzia艂ania 聞LIWOCZ聰 wybiera膰 b臋dzie projekty do realizacji w ramach 艣rodk贸w przyznanych na wdro偶enie tej strategii. Pracownicy biura LGD 聞LIWOCZ聰 b臋d膮 pomaga膰 wnioskodawcom (prywatnym i instytucjonalnym) w przygotowaniu projekt贸w. Wnioski te b臋d膮 mog艂y dotyczy膰 projekt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do udzielenia pomocy w ramach dzia艂a艅 osi III Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich:

  1. R贸偶nicowanie w kierunku dzia艂alno艣ci nierolniczej
  W tym dzia艂aniu pomocy udziela si臋 z tytu艂u podj臋cia i rozwoju dzia艂alno艣ci w zakresie: us艂ug dla gospodarstw rolnych lub le艣nictwa, us艂ug dla ludno艣ci, sprzeda偶y hurtowej i detalicznej, rzemios艂a lub r臋kodzielnictwa, rob贸t i us艂ug budowlanych oraz instalacyjnych, us艂ug turystycznych oraz zwi膮zanych ze sportem, rekreacj膮, wypoczynkiem, us艂ug transportowych, us艂ug komunalnych, przetw贸rstwa produkt贸w rolnych, magazynowania lub przechowywania towar贸w, wytwarzania materia艂贸w energetycznych z biomasy, rachunkowo艣ci, doradztwo lub us艂ug informatycznych.
  Beneficjentem (wnioskodawc膮) tego dzia艂ania b臋dzie mog艂a by膰 osoba fizyczna, ubezpieczona w KRUS. Kwota dofinansowania to kwota do 100 tys. z艂 obejmuj膮ca do 50% koszt贸w kwalifikowanych projektu.

  2. Odnowa i rozw贸j wsi
  W dzia艂aniu tym pomocy udziela si臋 na budow臋, przebudow臋, remont i wyposa偶enie obiekt贸w pe艂ni膮cych funkcje publiczne, spo艂eczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, s艂u偶膮ce promocji obszar贸w wiejskich, w tym zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji itp., kszta艂towanie obszaru przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa publicznej infrastruktury zwi膮zanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych itp., zakup obiekt贸w charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomnik贸w, zabytk贸w i miejsc pami臋ci, kultywowanie tradycji spo艂eczno艣ci lokalnej oraz tradycyjnych zawod贸w.
  Beneficjentem (wnioskodawc膮) tego dzia艂ania mo偶e by膰: gmina, instytucja kultury, ko艣ci贸艂, organizacja pozarz膮dowa.
  Kwota dofinansowania dla jednej miejscowo艣ci wynosi do 500 tys. 聳 75% koszt贸w kwalifikowanych projektu.

  3. Tworzenie i rozw贸j mikroprzedsi臋biorstw
  Pomocy w tym dzia艂aniu udziela si臋 z tytu艂u inwestycji zwi膮zanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w zakresie: us艂ug dla gospodarstw rolnych lub le艣nictwa, us艂ug dla ludno艣ci, sprzeda偶y hurtowej i detalicznej, rzemios艂a lub r臋kodzielnictwa, rob贸t i us艂ug budowlanych oraz instalacyjnych, us艂ug turystycznych oraz zwi膮zanych ze sportem, rekreacj膮, wypoczynkiem, us艂ug transportowych; us艂ug komunalnych; przetw贸rstwo produkt贸w rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towar贸w, wytwarzanie materia艂贸w energetycznych z biomasy, rachunkowo艣膰, doradztwo lub us艂ugi informatyczne.
  Beneficjentem w tym dzia艂aniu mo偶e by膰 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra prowadzi dzia艂alno艣膰 jako mikroprzedsi臋biorstwo zatrudniaj膮ce poni偶ej 10 os贸b i maj膮ce obr贸t do 2 mln euro.
  Wnioskowana kwota dla jednego beneficjenta nie mo偶e przekroczy膰 500 tys. z艂 (jedynie dla przetw贸rstwa produkt贸w rolnych do 100 tys. z艂) 聳 50% koszt贸w kwalifikowanych.

  W ramach realizacji LSR mo偶na tak偶e uzyska膰 艣rodki na realizacj臋 tzw. 聞ma艂ych projekt贸w聰, do kwoty 25 tys. z艂. W艣r贸d nich mog膮 znale聼膰 si臋: organizacja szkole艅 i innych przedsi臋wzi臋膰 nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, promocja i rozw贸j lokalnej aktywno艣ci kulturalnej, artystycznej, itp., rozw贸j agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, wydanie folder贸w, oznaczanie obiekt贸w, inicjowanie powstawania, rozw贸j, wprowadzenie na rynek oraz podnoszenie jako艣ci produkt贸w i us艂ug bazuj膮cych na lokalnych zasobach, surowcach i produktach rolnych, a tak偶e tradycyjnych sektorach gospodarki, organizacja imprez kulturalnych, sportowych na obszarze LGD, zakup i nasadzania tradycyjnej ro艣linno艣ci oraz starych odmian ro艣lin.
  Beneficjentami ma艂ych projekt贸w mog膮 by膰:
  a) osoby fizyczne:
  - pe艂noletnie,
  - b臋d膮ce obywatelami Unii Europejskiej;
  - nie maj膮ce ustalonego prawa do okresowej lub sta艂ej renty przyznanej w zwi膮zku z ca艂kowit膮 niezdolno艣ci膮 do pracy lub z tytu艂u niezdolno艣ci do pe艂nienia s艂u偶by wojskowej;
  - zameldowane lub prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na obszarze dzia艂ania LGD;
  b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, utworzone na podstawie przepis贸w ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, kt贸re posiadaj膮 siedzib臋 na obszarze obj臋tym LSR lub prowadz膮 dzia艂alno艣膰 na tym obszarze,
  c) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia艂aj膮ce na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno艣ci sumienia i wyznania, kt贸re posiadaj膮 siedzib臋 lub prowadz膮 dzia艂alno艣膰 na obszarze obj臋tym LSR.


  Informacji na temat Lokalnej Grupy Dzia艂ania 聞LIWOCZ聰 i Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obj臋tego LGD 聞LIWOCZ聰 uzyska膰 mo偶na u pracownika Urz臋du Gminy Sko艂yszyn - pok贸j nr 21.
  Zainteresowanych odsy艂amy r贸wnie偶 na strony internetowe:
  - www.minrol.gov.pl
  - www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow

  Powr贸t na stron臋 g艂贸wn膮 LDG Liwocz  Rejestr zmian odwiedzin: 2672
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Og艂oszenie
  Konkurs na stanowisko Glownego Ksiegowego LGD Liwocz
  Og艂oszenie o naborze na g艂贸wnego ksi臋gowego
  Og艂oszenie o naborze na g艂贸wnego ksi臋gowego - 25.05.2009 r.
  Og艂oszenie o naborze na kierownika biura
  Og艂oszenie o zako艅czeniu naboru na stanowisko g艂. ksi臋gowego
  Konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ
  Konkurs na stanowisko pracownika Biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ
  Konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ
  Konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ
  Konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.077 sekund