Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Wybory 2018

  Nowa strona 9

  Wizualizacja wybor贸w

  Statystyka geograficzna
  Zbiorcze informacje o obwodach
  Zbiorcze informacje o kandydatach na urz膮d

  Kalendarz wyborczy

  Termin wykonania czynno艣ci wyborczej *)

  Tre艣膰 czynno艣ci wyborczej

  do dnia 27 sierpnia 2018 r.

  - podanie do publicznej wiadomo艣ci, w formie obwieszczenia, indormacji o okr臋gach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast,

  - zawiadomienie odpowiednio Pa艅stwowej Komisji Wyborczej lub w艂a艣ciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wybor颅czego

  do dnia 6 wrze艣nia 2018 r.

  - zg艂aszanie komisarzom wyborczym kandydat贸w na cz艂onk贸w terytorialnych komisji wyborczych

  do dnia 11 wrze艣nia 2018 r.

  - powo艂anie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

  do dnia 16 wrze艣nia 2018 r.

  - utworzenie obwod贸w g艂osowania w szpitalach, zak艂adach pomocy spo艂ecznej, zak艂adach karnych i aresztach 艣ledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numer贸w,

  - zg艂aszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydat贸w na radnych, odr臋bnie dla ka偶dego okr臋gu wyborczego dla wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy

  do godz. 2400

  do dnia 21 wrze艣nia 2018 r.

  - podanie do publicznej wiadomo艣ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych oraz o mo偶liwo艣ci g艂osowania korespondencyjnego przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych i mo偶liwo艣ci g艂osowania przez pe艂nomocnika,

  - zg艂aszanie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych

  do dnia 26 wrze艣nia 2018 r.

  - przyznanie przez Pa艅stwow膮 Komisj臋 Wyborcz膮 jednolitych numer贸w dla list tych komitet贸w wyborczych, kt贸re zarejestrowa艂y listy kandydat贸w co najmniej w po艂owie okr臋g贸w w wyborach do wszystkich sejmik贸w wojew贸dztw,

  - zg艂aszanie gminnym komisjom wyborczym kandydat贸w na w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast

  do godz. 2400

  do dnia 28 wrze艣nia 2018 r.

  - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonuj膮cego zadania
  o charakterze og贸lnowojew贸dzkim, numer贸w dla list tych komitet贸w wyborczych, kt贸re zarejestrowa艂y co najmniej jedn膮 list臋 kandydat贸w w wyborach do sejmiku wojew贸dztwa i nie zosta艂 im przyznany numer przez Pa艅stwow膮 Komisj臋 Wyborcz膮

  do dnia 30 wrze艣nia 2018 r.

  - przyznanie przez komisarza wyborczego numer贸w^ dla list tych komitet贸w wyborczych, kt贸re zarejestrowa艂y co najmniej jedn膮 list臋 kandydat贸w w wyborach do rady powiatu i nie zosta艂 im przyznany numer przez Pa艅stwow膮 Komisj臋 Wyborcz膮 ani przez komisarza, wyborczego wykonuj膮cego zadania o charakterze og贸lnowojew贸dzkim,

  - powo艂anie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

  - sporz膮dzenie spis贸w wyborc贸w w urz臋dzie gminy

  do dnia 6 pa藕dziernika 2018 r. - rozplakatowanie obwieszcze艅:
  a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
  kandydat贸w na radnych,
  b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast,
  - zg艂aszanie przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych zamiaru g艂osowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak艂adek na karty do g艂osowania sporz膮dzonych w alfabecie Braille`a
  od dnia 6 pa藕dziernika do dnia 19 pa藕dziernika 2018 r. do godz.2400 - nieodp艂atne rozpowszechnianie w programach publicznych nadaw颅c贸w radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

  do dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.

  - sk艂adanie wniosk贸w o sporz膮dzenie aktu pe艂nomocnictwa do g艂oso颅wania

  do dnia 16 pa藕dziernika 2018 r.

  - sk艂adanie przez wyborc贸w wniosk贸w o dopisanie ich do spisu wy颅borc贸w w wybranym obwodzie g艂osowania na obszarze gminy w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce ich sta艂ego zamieszkania

  w dniu 19 pa藕dziernika 2018 r. o godz. 2400

  - zako艅czenie kampanii wyborczej

  w dniu 20 pa藕dziernika 2018 r.

  - przekazanie przewodnicz膮cym obwodowych komisji wyborczych spis贸w wyborc贸w

  w dniu 21 pa藕dziernika 2018 r. 700 - 2100

  - g艂osowanie

  *) Zgodnie z art. 9 搂 2 i 3 Kodeksu wyborczego, je偶eli koniec terminu wykonania czynno艣ci okre艣lonej w Kodeksie wyborczym przy颅pada na sobot臋 albo na dzie艅 ustawowo wolny od pracy, termin up艂ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Je偶eli Kodeks wy颅borczy nie stanowi inaczej, czynno艣ci wyborcze s膮 dokonywane w godzinach urz臋dowania s膮d贸w, organ贸w wyborczych i urz臋d贸w gmin.


  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kro艣nie z dnia 14 sierpnia 2018 r. - wi臋cej...


  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kro艣nie z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie przyjmowania zg艂osze艅 na cz艂onk贸w terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. wi臋cej...


  Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie podzia艂u wojew贸dztwa podkarpackiego na okr臋gi wyborcze [...] - wi臋cej...


  Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. - w sprawie podzia艂u Powiatu Jasielskiego na okr臋gi wyborcze - wi臋cej...


  Informacja W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia 22 sierpnia 2018 r. - w sprawie podzia艂u Gminy Sko艂yszyn na okr臋gi wyborcze [...] - wi臋cej...


  Obwieszczenie W贸jta gminy Sko艂yszyn z dnia 27 sierpnia 2018 roku - informacji o numerach oraz granicach obwod贸w g艂osowania, wyznaczonych siedzibach obwod贸w komisji wyborczych oraz mo偶liwo艣ci g艂osowania korespondencyjnego i przez pe艂nomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na 21 pa藕dziernika 2018 r. - wi臋cej...


  Komunikat Komisarza Wyborczego w kro艣nie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zg艂osze艅 kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia g艂osowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wynik贸w g艂osowania w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz w贸jt贸w burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.. - wi臋cej...


  Postanowienie Komisarza Wyborczego w kro艣nie I z dnia 10 wrze艣nia 2018 r. w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. [...] - wi臋cej...


  Postanowienie Komisarza Wyborczego w kro艣nie I z dnia 10 wrze艣nia 2018 r. w sprawie zwo艂ania pierwszych posiedze艅 terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika - wi臋cej...


  INFORMACJA

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie z dnia 12 wrze艣nia 2018 r.

  Zgodnie uchwa艂膮 Pa艅stwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 wrze艣nia 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotycz膮cych wykonywania zada艅 do dnia g艂osowania w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w sk艂adzie:

  1. Antas Maria

  2. Augustyn Magdalena

  3. Barzyk Ilona

  4. Hajnosz Artur

  5. Nizio艂ek Zofia

  6. Pawlus Katarzyna

  7. S艂owik Krzysztof

  8. Zabawa J贸zef

  9. Zaklikiewicz Monika

  ustala harmonogram dy偶ur贸w dla przyjmowania zg艂osze艅 i rejestracji list kandydat贸w na radnych oraz zg艂osze艅 kandydat贸w na w贸jta.

  Gminna Komisja Wyborcza w Sko艂yszynie pe艂ni dy偶ur dla przyjmowania zg艂osze艅 i rejestracji list kandydat贸w na radnych w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w sali Nr 7 w dniach:

  13 i 14 wrze艣nia 2018 r. w godz. od 800 do 1500 15 wrze艣nia od 900 do 1200

  17 wrze艣nia 2018 r. od godz. 800 - 2400.

  Zg艂oszenia kandydat贸w na W贸jta przyjmuje w dniach:

  24 i 25 wrze艣nia 2018 r. w godz. od 1300 - 1500

  26 wrze艣nia 2018 r. od godz. 800 - 2400.

  Przewodnicz膮cy Gminnej Komisji Wyborczej

  Krzysztof S艂owik


  INFORMACJA O LOSOWANIU KANDYDAT脫W
  NA CZ艁ONK脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  Na podstawie art. 182 搂 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powo艂ania w gminie Sko艂yszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kro艣nie I informuje, co nast臋puje:

  W dniu 27.09.2018 r. o godz. 1300 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn odb臋dzie si臋 losowanie, o kt贸rym mowa w art. 182 搂 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w ni偶ej wymienionych komisjach wyborczych:

  ds. przeprowadzenia g艂osowania w obwodzie
  - Nr 3
  - Nr 4
  - Nr 5

  ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania w obwodzie

  - Nr 1
  - Nr 4
  - Nr 5
  - Nr 10
  - Nr 12

  Nieobecno艣膰 pe艂nomocnik贸w wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


  Protoko艂y z losowania obwodowych komisji wyborczych z dn. 27.09.2018

  - ds. przeprowadzenie g艂osowania w obwodach - wi臋cej...
  - ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania - wi臋cej...


  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kro艣nie I z dnia 1.10.2018 r. w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. wi臋cej...


  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r. o przyznanych numerach list kandydat贸w na radnych w wyborach do rady Gminy Sko艂yszyn zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. wi臋cej...
  Zarz膮dzenie z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie powo艂ania operator贸w komisji wyborczych w Gminie Sko艂yszyn - wi臋cej...

  Zarz膮dzenie z dnia 1 pa偶dziernika 2018 r. w sprawie powo艂ania operator贸w komisji wyborczych w Gminie Sko艂yszyn


  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na w贸jta w wyborach W贸jta Gminy Sko艂yszyn zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. - wi臋cej...


  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r. o zarejestrowanych listach na radnych w wyborach do Rady Gminy Sko艂yszyn zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.. - wi臋cej...


  Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania z dnia 8 pa藕dziernika 2018 r. o sk艂adzie Komisji, z uwzgl臋dnieniem pe艂nionych funkcji, o rozpocz臋ciu pracy w dniu g艂osowania, w zwi膮zku z wyborami organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. - wi臋cej...


  Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia g艂osowania z dnia 8 pa藕dziernika 2018 r. o sk艂adzie Komisji, z uwzgl臋dnieniem pe艂nionych funkcji, o rozpocz臋ciu pracy w dniu g艂osowania, w zwi膮zku z wyborami organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r. - wi臋cej...


  INFORMACJA

  Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie
  z dnia 18 pa藕dziernika 2018 r.

  Gminna Komisja Wyborcza w Sko艂yszynie w sk艂adzie:

  1. Antas Maria

  2. Augustyn Magdalena

  3. Barzyk Ilona

  4. Hajnosz Artur .

  5. Nizio艂ek Zofia

  5. Pawlu艣 Katarzyna

  6 . S艂owik Krzysztof

  7. Zabawa J贸zef

  8. Zaklikiewicz Monika

  podaje do publicznej informacji, i偶 w dniu 20.10.2018 r. b臋dzie pe艂ni膰 dy偶ur w godzinach 9:00-15:00.

  W dniu 21.10.2018 r. dy偶ur b臋dzie Gminna Komisja Wyborcza b臋dzie pe艂ni膰 dy偶ur od godziny 7.00 do zako艅czenia prac.

  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sko艂yszynie mie艣ci si臋 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn (Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn), I pi臋tro, sala nr 7, tel. (13) 4491754.

  Przewodnicz膮cy Gminnej Komisji Wyborczej
  Krzysztof S艂owik


  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r. o wynikach wybor贸w do rad na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego - wi臋cej...
  Rejestr zmian odwiedzin: 3562
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.092 sekund