Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  CKNONW

  Nowa strona 1

  Projekt Centra Kszta艂cenia na Odleg艂o艣膰 na Wsiach w Sko艂yszynie

  W budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie (wej艣cie od strony 聞Pawilonu聰) prowadzi dzia艂alno艣膰 Centrum Kszta艂cenia na Odleg艂o艣膰 na Wsiach (CKNONW) wykorzystuj膮ce e-learning.
  Centrum Kszta艂cenia w Sko艂yszynie jest jednym z 379 dzia艂aj膮cych na terenie ca艂ego kraju, usytuowanych wy艂膮cznie na terenach wiejskich Jego celem jest promowanie idei kszta艂cenia przez ca艂e 偶ycie poprzez zwi臋kszenie dost臋pu do wiedzy na wszystkich poziomach kszta艂cenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kszta艂cenia ustawicznego os贸b doros艂ych.
  Projekt ten trwaj膮cy od lutego do ko艅ca czerwca jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozw贸j Zasob贸w Ludzkich, Priorytet 2 Rozw贸j spo艂ecze艅stwa opartego na wiedzy, Dzia艂anie 2.1 Zwi臋kszenie dost臋pu do edukacji-promocja kszta艂cenia przez ca艂e 偶ycie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomi臋dzy wsi膮 a miastem).

  Dost臋pne szkolenia przeznaczone s膮 dla szerokiej gamy os贸b: m艂odzie偶y, os贸b bezrobotnych, pracuj膮cych, os贸b niepe艂nosprawnych, oraz wszystkich zainteresowanych.
  Osoby niepe艂nosprawne mog膮 bez obaw korzysta膰 z pomieszczenia Centrum, kt贸re zosta艂o dostosowane do ich potrzeb, zlikwidowane zosta艂y bariery tektoniczne. W najbli偶szych dniach Centrum zostanie wyposa偶one w drogi i bardzo rzadki sprz臋t, kt贸ry umo偶liwi osob膮 niesprawnym ruchowo korzysta膰 z komputera poprzez m.in. klawiatur臋 wyposa偶on膮 w nak艂adk臋 zapobiegaj膮c膮 wci艣ni臋ciu kilku klawiszy jednocze艣nie, urz膮dzenie wskazuj膮ce sterowane za pomoc膮 ruch贸w g艂owy, powi臋kszony Track Ball, klawiatur臋 dotykow膮, oraz podp贸rk臋 pod rami臋. Osoby z uszkodzonym narz膮dem wzroku, b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 z oprogramowania powi臋kszaj膮cego oraz z screen reader聮a czyli czytnika ekranu. Zdobyte w kursach umiej臋tno艣ci by膰 mo偶e pozwol膮 im na podj臋cie pracy zdalnej z wykorzystaniem komputera i Internetu.
  M艂odzie偶 korzystaj膮c z kurs贸w mo偶e poszerzy膰, lub utrwali膰 swoj膮 wiedze z wybranego przedmiotu szkolnego, jak r贸wnie偶 przygotowa膰 si臋 do egzaminu maturalnego. Nale偶y doda膰, 偶e coraz wi臋cej uczelni w ten w艂a艣nie spos贸b kszta艂ci swoich student贸w.
  Z wi臋kszo艣膰 kurs贸w mog膮 skorzysta膰 osoby bezrobotne, umo偶liwi膮 im one podniesienie kwalifikacji zawodowych. Bezrobotni mog膮 zapozna膰 si臋 z oczekiwaniami pracodawc贸w, dowiedzie膰 si臋 o nowych formach zatrudnienia wykorzystuj膮cych Internet, kt贸re daj膮 wi臋ksze szanse w znalezieniu pracy, zapozna膰 si臋 z wymaganiami konkretnych zawod贸w. Osob膮 niezdecydowanym opiekun Centrum, oraz konsultant dost臋pny pod bezp艂atnym numerem infolinii pomog膮 w wyborze odpowiednich szkole艅.
  Osoby pracuj膮ce odwiedzaj膮ce Centrum, mog膮 r贸wnie偶 znale聼膰 co艣 dla siebie, pocz膮wszy od kurs贸w j臋zykowych na kursach zawodowych sko艅czywszy.
  Osoby starsze zazwyczaj maj膮 problemy z obs艂ug膮 komputera a przy pomocy opiekuna Centrum, oraz dost臋pnych kurs贸w mog膮 prze艂ama膰 te bariery.
  W dost臋pnej ofercie CKNONW znajduj膮 si臋 bezp艂atne kursy:
  1. J臋zyk polski
  2. Matematyka
  3. Historia
  4. Chemia
  5. Geografia
  6. Biologia
  7. Fizyka
  8. Zarz膮dzanie kadrami
  9. Ocena pracownik贸w
  10. Planowanie potrzeb
  11. System motywacyjny
  12. Rekrutacja
  13. 艢cie偶ki kariery
  14. J臋zyk angielski
  15. Podstawy technik komputerowych
  16. U偶ytkowanie komputer贸w
  17. Przetwarzanie tekst贸w
  18. Arkusze kalkulacyjne
  19. Bazy danych
  20. Grafika mened偶erska i prezentacyjna
  21. Us艂ugi w sieciach informatycznych
  22. Opiekunka dzieci臋ca domowa
  23. Promocja i wsparcie edukacji os贸b niepe艂nosprawnych
  .
  .
  .
  .
  1. J臋zyk niemiecki
  2. Opiekun os贸b starszych
  3. Administracja systemami komputerowymi
  4. Agent ubezpieczeniowy
  5. Asystent bankowo艣ci
  6. Broker ubezpieczeniowy
  7. Grafik komputerowy
  8. Handlowiec
  9. Ksi臋gowo艣膰
  10. Organizator agrobiznesu
  11. Pracownik administracyjny
  12. BHP
  13. Bezpiecze艅stwo system贸w informatycznych
  14. Ochrona danych osobowych
  15. Prawo zam贸wie艅 publicznych
  16. Edukacja zdalna 聳 szkolenia tworzone
  w systemie e-learning, blended learning
  17. Przedstawiciel handlowy
  18. Sprzedawca
  19. Telemarketer
  20. Zarz膮dzanie projektami
  21. Zawody przysz艂o艣ci - nowe formy zatrudnienia
  22. Jak zdoby膰 i utrzyma膰 prac臋
  23. Kariera 聳 decyduj臋, planuj臋, dzia艂am
  24. Zosta艅 e-pr@cownikiem
  25. Oczekiwania pracodawc贸w 聳 autoprezentacja
  26. Poradnictwo zawodowe 聳 wsparcie dla Twojego sukcesu
  27. A mo偶e samozatrudnienie?  Wi臋cej informacji na temat kurs贸w mo偶na uzyska膰 pod numerem og贸lnopolskiej infolinii: 0-800-800-005, na stronie internetowej www.edukacjaonline.pl lub korzystaj膮c z poczty elektronicznej: cknonw_skolyszyn@onet.eu oraz bezpo艣rednio w Centrum w godzinach funkcjonowania tj.
  Poniedzia艂ek 15:30 聳 18:30
  Wtorek 13:30 聳 15:30
  Czwartek 15:30 聳 18:30
  Pi膮tek 13:30 聳 15:30


  Zakres tematyczny wybranych kurs贸w zosta艂 opisany poni偶ej:

  1. J臋zyk polski
  Szkolenie J臋zyk polski zawiera zagadnienia z zakresu wiedzy og贸lnej z j臋zyka polskiego, kt贸re dotycz膮 kszta艂cenia literackiego w szkole ponadgimnazjalnej. Szkolenie adresowane jest do wszystkich, kt贸rzy w przysz艂o艣ci planuj膮 podej艣膰 do egzaminu maturalnego. Celem szkolenia jest pomoc w przyswojeniu i usystematyzowaniu wiedzy z j臋zyka polskiego. Struktura szkolenia jest podzielona na poszczeg贸lne epoki literackie, co wprowadza 艂ad i porz膮dek w procesie nauczania. Najistotniejszymi celami w nauczaniu j臋zyka polskiego s膮: zapoznanie z arcydzie艂ami kultury narodowej i 艣wiatowej, kszta艂towanie umiej臋tno艣ci rozpoznawania zjawisk historycznoliterackich i kulturowych na przestrzeni dziej贸w oraz ich wp艂ywu na kultur臋 wsp贸艂czesn膮. Kurs jest dobr膮 pomoc膮 w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z j臋zyka polskiego.

  2. Matematyka
  Szkolenie Matematyka obejmuje wiedz臋 og贸ln膮 z matematyki i jest kierowane do os贸b pragn膮cych uzupe艂ni膰 i poszerzy膰 wiedz臋 oraz udoskonali膰 umiej臋tno艣ci z matematyki. W szkoleniu zawarte s膮 wszystkie wymagania okre艣lone w Podstawie programowej kszta艂cenia og贸lnego dla lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych, lice贸w profilowanych i technik贸w w zakresie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest dla przysz艂ych maturzyst贸w i jego celem jest pomoc w przyswojeniu wiedzy oraz usystematyzowaniu istotnych zagadnie艅 matematycznych. Program jest skonstruowany w taki spos贸b, aby umo偶liwi膰 s艂uchaczowi kszta艂towanie nowych poj臋膰 i umiej臋tno艣ci, jak r贸wnie偶 utrwali膰 i pog艂臋bi膰 wiedz臋 zdobyt膮 we wcze艣niejszych etapach kszta艂cenia.

  3. Historia
  Szkolenie Historia przeznaczone jest dla przysz艂ych maturzyst贸w. Wiedza i umiej臋tno艣ci zdobyte podczas nauki historii pozwol膮 zrozumie膰 podstawy wsp贸艂czesnej cywilizacji, rol臋 kraju i narodu we wsp贸lnocie 艣wiatowej i europejskiej. Pakiet z zakresu wiedzy historycznej zawiera zbi贸r: dat, wa偶nych wydarze艅 i postaci istotnych dla kraju i 艣wiata. Szkolenie jest wzbogacone w liczne grafiki obrazuj膮ce wa偶ne wydarzenia oraz informacje dodatkowe przedstawiane w formie ciekawostek. Celem szkolenia jest pomoc w przyswojeniu i usystematyzowaniu wiedzy z historii.

  4. Chemia
  Szkolenie z chemii to zbi贸r zagadnie艅 chemicznych na poziomie szko艂y ponadgimnazjalnej. Szkolenie jest podzielone tematycznie na rozdzia艂y, w kt贸rych wiedza jest przekazana w spos贸b interesuj膮cy dla odbiorcy. Liczne wzory, twierdzenia i definicje s膮 przedstawione w spos贸b zach臋caj膮cy do nauki, a ciekawe przyk艂ady w znaczny spos贸b urozmaicaj膮 przyswajanie wiedzy z chemii. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich os贸b, kt贸re przygotowuj膮 si臋 do egzaminu maturalnego. Ma ono by膰 pomoc膮 w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy oraz w jej usystematyzowaniu.

  5. Geografia
  Szkolenie Geografia jest zgodne z programem nauczania geografii w szko艂ach ponadgimnazjalnych. G艂贸wnym celem kursu jest zdobycie wiedzy niezb臋dnej do zrozumienia wybranych zjawisk oraz proces贸w geograficznych. Kontent zosta艂 opracowany dla os贸b maj膮cych wiedz臋 z geografii na poziomie gimnazjum. Nale偶y go traktowa膰 jako przewodnik po materiale nauczania z geografii w liceum og贸lnokszta艂c膮cym, liceum profilowanym i technikum. Po opanowaniu ca艂o艣ci materia艂u zawartego w kontencie i zaliczeniu wszystkich sprawdzian贸w post臋p贸w podanych w pakiecie, s艂uchacz mo偶e przyst膮pi膰 do egzaminu maturalnego z geografii.

  6. Biologia
  Kurs Biologia jest zgodny z programem nauczania tego przedmiotu. Szkolenie pozwala uczniom lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych, lice贸w profilowanych i technik贸w zdoby膰, zweryfikowa膰 lub usystematyzowa膰 wiedz臋 z biologii w zakresie podstawowym. Mo偶e by膰 zastosowane jako poradnik i przewodnik po materiale z zakresu biologii.

  7. Fizyka
  Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie ka偶dego z uczestnik贸w z wiedz膮 z tego przedmiotu na poziomie szko艂y ponadgimnazjalnej. Prezentowane opracowanie to autorska pr贸ba prezentacji tre艣ci fizycznych dla absolwent贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych. Tre艣ci zawarte w kursie w pe艂ni mog膮 przyczyni膰 si臋 do zaznajomienia uczestnik贸w z prawami i zasadami fizyki oraz ich przydatno艣ci膮 do opisu otaczaj膮cej nas rzeczywisto艣ci.

  8. Zarz膮dzanie kadrami
  Celem szkolenia Zarz膮dzanie kadrami jest zapoznanie kursanta z zasadami: planowania polityki zarz膮dzania zasobami ludzkimi w firmie i organizacji proces贸w rekrutacji, selekcji i zwolnie艅 od strony praktycznej i technicznej. Podczas szkolenia kursant nab臋dzie umiej臋tno艣ci dokonywania analizy zasob贸w ludzkich w organizacji, a tak偶e przeprowadzania procesu rekrutacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej w celu wyboru najlepszych pracownik贸w. B臋dzie potrafi艂 przygotowa膰 opis stanowiskowy pracy z wymaganiami osobowymi. Szkolenie w spos贸b praktyczny uczy kursanta, jak dokonywa膰 ocen pracownik贸w, jak ich konstruktywnie kara膰 i nagradza膰. Kursant zdob臋dzie te偶 wiedz臋 z prawa pracy w zakresie zwolnie艅 pracowniczych 聳 b臋dzie potrafi艂 obliczy膰 okres wypowiedzenia nale偶ny pracownikowi.

  9. Ocena pracownik贸w
  Szkolenie Ocena pracownik贸w ukazuje znaczenie opracowania, wdro偶enia i wykorzystania systemu ocen pracowniczych oraz omawia istot臋, rodzaje, metody oraz wykorzystanie ocen pracowniczych jako narz臋dzia ewaluacji pracownika. Celem szkolenia jest zrozumienie przez uczestnika miejsca systemu ocen pracowniczych w ca艂o艣ci filozofii i praktyki zarz膮dzania personelem w firmie oraz okre艣lenie korzy艣ci z wykorzystania systemu dla organizacji, menad偶er贸w i pracownik贸w. Zdobyta wiedza pozwoli okre艣li膰 rol臋 i miejsce systemu ocen pracownik贸w z dopasowaniem do misji i strategii firmy. Umo偶liwi analiz臋 b艂臋d贸w najcz臋艣ciej pope艂nianych podczas wdra偶ania systemu oraz wska偶e sposoby, jak ich unikn膮膰, aby uzyska膰 zamierzone efekty. Praktyczne poznanie cyklu ocen pracowniczych, umiej臋tno艣膰 tworzenia arkuszy ocen, metod ich wprowadzania oraz aspekt贸w natury psychologicznej, b臋dzie niezb臋dnym narz臋dziem, przy pomocy kt贸rego b臋dzie mo偶na 艣wiadomie wp艂ywa膰 na proces ocen pracowniczych oraz podnosi膰 efektywno艣膰 dzia艂a艅 podejmowanych w przedsi臋biorstwie. Szkolenie przeznaczone jest dla os贸b odpowiedzialnych za wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w firmie oraz dla os贸b, kt贸re na co dzie艅 zajmuj膮 si臋 ocenami pracownik贸w na podstawie ju偶 wdro偶onego systemu ocen b膮d聼 chc膮 poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu zarz膮dzania zasobami ludzkimi. Kurs jest r贸wnie偶 uzupe艂nieniem i ugruntowaniem wiedzy dla menad偶er贸w personalnych oraz specjalist贸w ds. personalnych, kt贸rych praca 艣ci艣le wi膮偶e si臋 z rozwojem pracownik贸w, motywowaniem czy planowaniem ich kariery.

  10. Planowanie potrzeb
  Szkolenie Planowanie potrzeb w spos贸b praktyczny uczy, jak zaplanowa膰 polityk臋 szkoleniow膮 w organizacji i w艂a艣ciwie dobra膰 program szkoleniowy, aby rozw贸j kadry by艂 efektywny. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z etapami planowania polityki szkoleniowej w firmie i organizacji szkole艅 od strony praktycznej i technicznej. Na kursie zdobywa si臋 umiej臋tno艣膰 poruszania si臋 po rynku szkoleniowym i organizowania szkole艅 s艂u偶膮cych realizacji cel贸w organizacji i samego pracownika. Absolwent b臋dzie przygotowany do rozpoznawania potrzeb szkoleniowych w organizacji. B臋dzie umia艂 oceni膰 i dobra膰 metody realizacji szkolenia. W zale偶no艣ci od specyfiki i potrzeb firmy czy klienta b臋dzie potrafi艂 zaprojektowa膰 i odpowiednio przygotowa膰 program szkolenia. Absolwent b臋dzie m贸g艂 pe艂ni膰 funkcj臋 specjalisty ds. szkole艅 w dziale personalnym firmy, w kt贸rej pracuje. Mo偶e pe艂ni膰 r贸wnie偶 funkcj臋 doradcy w planowaniu polityki szkoleniowej. B臋dzie mia艂 pe艂n膮 艣wiadomo艣膰 konieczno艣ci doskonalenia kadry poprzez odpowiednio zaprojektowany system szkole艅.

  11. Systemy motywacyjne
  Kurs Systemy motywacyjne ma na celu zapoznanie ucznia z wiedz膮 na temat metodologii kszta艂towania system贸w motywacyjnych w organizacji oraz umo偶liwienie mu praktycznego prze膰wiczenia element贸w tego procesu w zadaniach zbli偶onych do rzeczywistej pracy dzia艂u HR. Og贸lne cele kszta艂cenia to nabycie wiedzy na temat motywacji, motywowania pracownik贸w oraz zasad tworzenia systemu motywacyjnego. Poprzez 膰wiczenia praktyczne i prac臋 z rzeczywistymi przyk艂adami problem贸w motywacyjnych prze膰wiczenie umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do tworzenia systemu motywacyjnego z wykorzystaniem wiedzy na temat specyfiki motywacji do pracy.

  12. Rekrutacja
  Szkolenie Rekrutacja zawiera zagadnienia dotycz膮ce rekrutacji i wszystkich jej element贸w wykorzystywanych w ka偶dej firmie. Podstawowym celem jest przekazanie kursantom podstawowej wiedzy z zakresu procesu rekrutacji pracownik贸w. Tre艣ci szkolenia s膮 wzbogacone o liczne wykresy i schematy, kt贸re pozwalaj膮 u偶ytkownikowi szkolenia na 艂atwiejsze przyswojenie wiedzy. W szkoleniu zamieszczono tak偶e szereg przyk艂ad贸w z 偶ycia, kt贸re u艂atwiaj膮 przyswajanie wiedzy. 膯wiczenia pozwalaj膮 na sprawdzenie wiedzy zdobywanej w trakcie nauki. Szkolenie zawiera tak偶e symulacje z dzia艂ania aplikacji SAP w zakresie rekrutacji pracownik贸w.

  13. 艢cie偶ki kariery
  Kurs 艢cie偶ki kariery ma na celu zapoznanie ucznia z wiedz膮 na temat metodologii kszta艂towania 艣cie偶ek kariery w organizacji oraz umo偶liwienie mu praktycznego prze膰wiczenia element贸w tego procesu w zadaniach zbli偶onych do rzeczywistej pracy dzia艂u HR. Og贸lne cele kszta艂cenia to zaznajomienie uczestnik贸w kursu z podstawowymi poj臋ciami i wiedz膮 zwi膮zan膮 z tematyk膮 planowania 艣cie偶ek kariery, zar贸wno w kontek艣cie kariery w艂asnej, jak i w kontek艣cie organizacji, nabycie przez nich umiej臋tno艣ci zwi膮zanych z planowaniem 艣cie偶ek kariery, diagnoz膮 potencja艂u w艂asnego i pracownik贸w oraz prowadzeniem rozm贸w maj膮cych na celu doradztwo w zakresie planowania kariery; kszta艂towanie nastawienia na d艂ugofalowe planowanie 艣cie偶ek kariery; zarz膮dzania talentami w ramach w艂asnej firmy/organizacji.

  14. J臋zyk angielski
  Szkolenie z j臋zyka angielskiego zawiera materia艂 merytoryczny zgodny z programem nauczania na poziomie szko艂y ponadgimnazjalnej. Jest ono przeznaczone dla przysz艂ych maturzyst贸w planuj膮cych zdawanie matury z j臋zyka angielskiego. Ponadto odbiorcami szkolenia mog膮 by膰 wszystkie osoby, kt贸re maj膮 ju偶 podstawow膮 wiedz臋 z j臋zyka angielskiego i chc膮 j膮 poszerzy膰. Szkolenie sk艂ada si臋 z 12 modu艂贸w, z kt贸rych ka偶dy zawiera 膰wiczenia: leksykalne, gramatyczne i fonetyczne. Pakiet edukacyjny do j臋zyka angielskiego ma za zadanie pom贸c uczestnikowi kursu w przyswojeniu wiedzy: leksykalnej, gramatycznej, a tak偶e kulturowej j臋zyka angielskiego. Pakiet edukacyjny wprowadza s艂ownictwo oraz gramatyk臋 w dialogach oraz scenkach, co przybli偶a s艂uchacza do rzeczywistego kontekstu u偶ycia j臋zyka angielskiego.

  15. Podstawy technik komputerowych
  Szkolenie Podstawy technik komputerowych wchodzi w sk艂ad pakietu ECDL (Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych). Kurs przeznaczony jest dla pocz膮tkuj膮cych u偶ytkownik贸w komputera. Osoba bior膮ca udzia艂 w szkoleniu b臋dzie mia艂a okazj臋 dowiedzie膰 si臋, na co nale偶y zwraca膰 uwag臋 przy kupnie komputera (jaki typ komputera wybra膰 oraz jakie podzespo艂y i urz膮dzenia peryferyjne s膮 niezb臋dne, a jakie mog膮 stanowi膰 u偶yteczny dodatek), pozna膰 mo偶liwo艣ci (programy komputerowe przydatne w pracy i w domu) oraz potencjalne zagro偶enia zwi膮zane z korzystaniem z komputera i Internetu. Nie bez znaczenia dla przysz艂ych internaut贸w jest fakt, 偶e w szkoleniu, obok zagadnie艅 czysto informatycznych, zosta艂y umieszczone te zwi膮zane z prawami autorskimi i piractwem komputerowym. Wiadomo艣ci zdobyte w czasie kursu b臋d膮 pomocne na przyk艂ad przy zakupie sprz臋tu i oprogramowania. Dzi臋ki szkoleniu internauci b臋d膮 zdawali sobie spraw臋 z wielu powa偶nych niebezpiecze艅stw czyhaj膮cych na nich w sieci i by膰 mo偶e dzi臋ki temu, b臋d膮 bardziej ostro偶ni.

  16. U偶ytkowanie komputer贸w
  Pakiet edukacyjny U偶ytkowanie komputer贸w jest drugim z 7 modu艂贸w edukacyjnych Europejskiego Certyfikatu Umiej臋tno艣ci Komputerowych ECDL. G艂贸wne cele szkolenia to podwy偶szenie poziomu u偶ytkowania komputera oraz pog艂臋bienie znajomo艣ci podstawowych funkcji porz膮dkuj膮cych 艣rodowisko pracy ka偶dego u偶ytkownika komputera, w celu zwi臋kszenia efektywno艣ci jego wykorzystania. Dob贸r tre艣ci szkolenia wynika z ustalonych cel贸w, a wi臋c nawi膮zuje bezpo艣rednio do wymaga艅 stanowisk pracy i kompetencji zawodowych. W szkoleniu zawarte s膮 informacje podstawowe na temat: pulpitu, sterowania menu Windows, menu start, uruchamiania program贸w, zamykania program贸w, prawid艂owego w艂膮czenia i wy艂膮czenia komputera, restartu komputera, budowy okna, zmiany rozmiar贸w okna, korzystania z funkcji pomocy. Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienia: tworzenie w艂asnych ustawie艅, instalowanie i odinstalowanie program贸w, pliki i operacje na plikach, przechowywanie danych, drukowanie.

  17. Przetwarzanie tekst贸w
  Szkolenie Przetwarzanie tekst贸w dotyczy zasad dzia艂ania i obs艂ugi oprogramowania do edycji tekst贸w. Osoba bior膮ca udzia艂 w szkoleniu zapozna si臋 z podstawowymi funkcjami edytora tekstu, kt贸ry zosta艂 oparty na pakiecie Microsoft Office. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e pakiet zosta艂 przeprowadzony w taki spos贸b, by poznanie element贸w edytora tekst贸w przedstawianego na kursie pozwoli艂o na prac臋 z pakietami typu OpenSource. Kursant b臋dzie umia艂 wybra膰 mi臋dzy rozwi膮zaniami komercyjnymi, a typu OpenSource, czyli optymalny edytor tekstu. Przygotowanie kursu poszerzono o s艂ownik wyraz贸w, kt贸re mog膮 by膰 niezrozumia艂e dla przeci臋tnego u偶ytkownika komputera. Nie bez znaczenia jest fakt, 偶e zosta艂a pokazana praca w spo艂eczno艣ci biurowej i problemy rozwi膮zywane w 膰wiczeniach odzwierciedlaj膮 聞rzeczywisto艣膰聰 biurow膮.

  18. Arkusze kalkulacyjne
  Szkolenie Arkusze kalkulacyjne stanowi czwarty modu艂 kompleksowego szkolenia stanowi膮cego przygotowanie do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych ECDL. Pakiet edukacyjny dotyczy zasad dzia艂ania i obs艂ugi oprogramowania do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. W szkoleniu pokazano obs艂ug臋 podstawowych funkcji arkuszy kalkulacyjnych wraz z licznymi przyk艂adami.

  19. Bazy danych
  Szkolenie Bazy danych r贸wnie偶 wchodzi w sk艂ad pakietu ECDL (Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych). Uczy ono obs艂ugi baz danych, pocz膮wszy od znajomo艣ci podstawowych poj臋膰, przez funkcje, a偶 do obs艂ugi samego programu. Uczestnik szkolenia nie musi mie膰 aplikacji do baz danych, aby nauczy膰 si臋 podstaw jej obs艂ugi. Szkolenie jest tak przygotowane, 偶e zawiera symulacje z rzeczywistej aplikacji, co znacznie u艂atwia nauk臋, jednocze艣nie jest ciekaw膮 form膮 przyswajania wiedzy.

  20. Grafika mened偶erska i prezentacyjna
  Szkolenie Grafika mened偶erska i prezentacyjna uczy podstaw obs艂ugi najwa偶niejszych i najpowszechniej u偶ywanych program贸w graficznych. Nauka odbywa si臋 nie tylko poprzez czytanie tekst贸w umieszczonych na stronach, lecz tak偶e przez interaktywny udzia艂 w licznych symulacjach. Symulacje obrazuj膮 rzeczywiste dzia艂anie aplikacji, st膮d nie jest konieczne, aby uczestnik szkolenia mia艂 dan膮 aplikacj臋 na swoim komputerze. Szkolenie jest przeznaczone dla os贸b, kt贸re planuj膮 przeprowadza膰 i tworzy膰 prezentacje. Odbiorcami mog膮 by膰: uczniowie, studenci, a tak偶e przedsi臋biorcy, kt贸rym prezentacje przydadz膮 si臋 do zobrazowania uzyskanych wynik贸w firmy lub efekt贸w nauki.

  21. Us艂ugi w sieciach informatycznych
  Us艂ugi w sieciach informatycznych to szkolenie na temat poruszania si臋 po Internecie i obs艂ugi aplikacji z nim zwi膮zanych (poczta elektroniczna, przegl膮danie stron WWW itp.). G艂贸wnym celem szkolenia jest zdobycie przez jego u偶ytkownik贸w umiej臋tno艣ci korzystania z autostrady informatycznej, 艂膮cz膮cej miliony komputer贸w i wykorzystywanej przez wielomilionow膮 rzesz臋 u偶ytkownik贸w. Szkolenie jest przeznaczone dla ka偶dego, kto rozpoczyna przygod臋 z Internetem, oraz dla tych wszystkich, kt贸rzy chc膮 poszerzy膰 i od艣wie偶y膰 posiadan膮 wiedz臋.

  Zawody przysz艂o艣ci 聳 nowe formy zatrudnienia
  Program kszta艂cenia na odleg艂o艣膰 zatytu艂owany Zawody przysz艂o艣ci 聳 nowe formy zatrudnienia to narz臋dzie przekazania wiedzy w obszarze niezwykle interesuj膮cego tematu, jakim jest przegl膮d zmian na rynku pracy. S艂uchacz b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰, w atrakcyjny spos贸b, zapozna膰 si臋 z aktualn膮 i przysz艂膮 sytuacj膮 zawod贸w na rynku pracy. Przy pomocy nowoczesnych technologii pozna i przyswoi wiedz臋 dotycz膮c膮 mo偶liwych trend贸w rozwojowych r贸偶nych profesji. Zapozna si臋 te偶 ze specyficzn膮 terminologi膮. Problematyka Zawod贸w przysz艂o艣ci... jest om贸wiona kompleksowo, w szerokim uj臋ciu, z uwzgl臋dnieniem aspekt贸w socjologicznych i kulturowych. W programie zaprezentowane zostan膮 wyniki r贸偶nego rodzaju bada艅 i sposoby wykorzystania analiz rynkowych w planowaniu rozwoju zawodowego. Ukazane zostan膮 tak偶e sposoby osi膮gni臋cia zawodowej samorealizacji i nowatorskie techniki wykonywania zawod贸w. Zaprezentowane zostan膮 rozwi膮zania prawne i techniczne dotycz膮ce nowych form zatrudnienia, w tym telepracy.

  Jak zdoby膰 i utrzyma膰 prac臋?
  Kurs Jak zdoby膰 i utrzyma膰 prac臋? jest adresowany do os贸b chc膮cych odnie艣膰 sukces na rynku pracy. W trakcie realizacji kursu uczestnik pozna mechanizmy funkcjonuj膮ce na rynku pracy, nowe metody rekrutacji. Po odbyciu kursu i wykonaniu 膰wicze艅 utrwalaj膮cych i sprawdzian贸w podsumowuj膮cych wiedz臋, ka偶dy b臋dzie potrafi艂 przygotowa膰 plan poszukiwania pracy i skutecznie wprowadzi膰 go w 偶ycie. W sytuacji podj臋cia pracy, materia艂 przepracowany podczas kursu wska偶e drog臋 utrzymania miejsca zatrudnienia i doskonalenia umiej臋tno艣ci bycia dobrym pracownikiem. Materia艂 zawiera r贸wniez informacje z zakresu prawa pracy oraz pokazuje niebezpiecze艅stwa, z kt贸rymi mo偶e si臋 zetkn膮膰 m艂ody pracownik, takie jak mobbing czy pracoholizm. Program jest przygotowany w spos贸b atrakcyjny, zach臋caj膮cy do uczenia si臋.

  Kariera 聳 decyduj臋, planuj臋, dzia艂am
  Szkolenie Kariera 聳 decyduj臋, planuj臋, dzia艂am mo偶na por贸wna膰 do nauczania zintegrowanego w pierwszych klasach szko艂y podstawowej. Splata si臋 w nim kilka przedmiot贸w zwi膮zanych z doradztwem zawodowym. W trakcie szkolenia 聞ocieramy si臋聰 o zagadnienia zwi膮zane z uczeniem si臋, kszta艂ceniem kreatywno艣ci, samowiedzy pozwalaj膮cej pozna膰 lepiej samego siebie. Pr贸bujemy poprzez czytelne planowanie i rzetelne wyznaczanie cel贸w przygotowa膰 kursanta do samodzielnych decyzji zwi膮zanych z w艂asn膮 karier膮 zawodow膮. Poznanie w艂a艣ciwo艣ci rynku edukacyjnego i rynku pracy pozwalaj膮 艣wiadomie obserwowa膰 siebie i dostosowywa膰 w艂asne dzia艂ania do potrzeb zmieniaj膮cego si臋 spo艂ecze艅stwa. Szkolenie nie jest zaproszeniem do 聞wy艣cigu szczur贸w聰. Jego celem jest uczy膰 odbioru 艣wiata i 艣wiadomego decydowania o w艂asnym losie poprzez zabaw臋. Ma ono zach臋ci膰 do poszukiwa艅 i otworzenia oczu szerzej, do zg艂臋biana przedstawionego zagadnienia. I jeszcze jedno. Nie zast膮pi ono rozmowy z kim艣 bliskim, zaufanym lub wyspecjalizowanym w rozmowach o karierze, ale przygotuje kursanta do lepszego przeprowadzenia takiej rozmowy.

  Zosta艅 e-pracownikiem
  Szkolenie Zosta艅 e-pracownikiem ma na celu wprowadzenie s艂uchacza w sytuacj臋 na rynku pracy. Kursant b臋dzie mia艂 okazj臋 dowiedzie膰 si臋, jak nale偶y dokonywa膰 wybor贸w zawodowych i czym si臋 kierowa膰 przy podejmowaniu pracy. Kurs powinien przygotowa膰 do podj臋cia decyzji zwi膮zanych z teleprac膮, ma pom贸c w u艣wiadomieniu sobie wad, zalet, a tak偶e tych umiej臋tno艣ci, kt贸re w pracy e-pracownika s膮 niezb臋dne. Szkolenie ma przybli偶y膰 s艂uchaczowi charakterystyk臋 telepracy, dotycz膮ce jej regulacje prawne, rodzaje, formy oraz dziedziny w kt贸rych mo偶na znale聼膰 dla siebie zaj臋cie. Uczestnik kursu mo偶e si臋 dowiedzie膰, kim jest e-pracownik i kto mo偶e nim zosta膰. Po uko艅czeniu kursu s艂uchacz powinien mie膰 nie tylko wiedz臋 na temat telepracy, lecz tak偶e wiedzie膰, czy jest w stanie podj膮膰 prac臋 jako e-pracownik. Kurs ma mu pom贸c w podejmowaniu decyzji zawodowych.

  Oczekiwania pracodawc贸w 聳 autoprezentacja
  Szkolenie Oczekiwania pracodawc贸w 聳 autoprezentacja 艂膮czy 2 bloki: informacj臋 dotycz膮c膮 rynku pracy w wymiarze lokalnym i krajowym z umiej臋tno艣ciami budowy w艂asnego wizerunku. Do tej pory tematy te poruszane by艂y oddzielnie. Szkolenie daje mo偶liwo艣膰 ca艂o艣ciowego spojrzenia na autoprezentacj臋, kt贸ra z definicji jest pr贸b膮 takiego dopasowania swojego wizerunku, aby ten by艂 akceptowalny przez pracodawc臋 i spe艂nia艂 jego wymagania. Jest to w pewnym sensie 聞drobna聰 manipulacja przep艂ywem informacji do pracodawcy, lecz opiera si臋 na faktach, wiedzy, do艣wiadczeniu i kompetencjach prezentuj膮cego si臋. Z za艂o偶enia szkolenie sk艂ada si臋 z kilku element贸w wynikaj膮cych z siebie: poznania oczekiwa艅 pracodawc贸w, odnalezienia ich u siebie, przygotowania prezentacji na podstawie zebranych informacji oraz prze膰wiczenia wyst膮pienia przed potencjalnym pracodawc膮. Zak艂adamy, 偶e widocznym efektem szkolenia b臋dzie przygotowanie kursanta do autoprezentacji zgodnej z oczekiwaniami pracodawcy oraz umiej臋tno艣膰 jej zmiany w zale偶no艣ci od oczekiwa艅 na rynku pracy.

  Poradnictwo zawodowe 聳 wsparcie dla twojego sukcesu
  Kurs Poradnictwo zawodowe 聳 wsparcie dla twojego sukcesu adresowany jest zar贸wno do doradc贸w zawodowych, m艂odzie偶y stoj膮cej przed wyborem zawodu, m艂odzie偶y wchodz膮cej na rynek pracy, jak i os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy. Zadaniem kursu jest wyposa偶enie s艂uchaczy w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci niezb臋dne do w艂a艣ciwego poruszania si臋 po wsp贸艂czesnym rynku pracy. Planowanie przysz艂o艣ci zawodowej i awansu zawodowego powinno zawiera膰 bilans osobisty i zawodowy, okre艣lenie w艂asnych potrzeb i mo偶liwo艣ci podnoszenia kwalifikacji zawodowych, opanowanie procedur zwi膮zanych z podj臋ciem zatrudnienia. Coraz wi臋cej os贸b zainteresowanych jest wyborem pracy na w艂asny rachunek. Ka偶dy zakres pracy na w艂asny rachunek wymaga obok odpowiednich 艣rodk贸w i uwarunkowa艅 聳 du偶ej wiedzy i przygotowania. Przy planowaniu samozatrudnienia warto zapozna膰 si臋 z uregulowaniami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie zar贸wno w kraju, jak i ca艂ej Unii Europejskiej. Tematyka programowa proponowana na kursie obejmowa膰 b臋dzie wi臋kszo艣膰 zagadnie艅, kt贸re mog膮 pom贸c s艂uchaczom w samorealizacji przez prac臋, a tak偶e minimum wiedzy na temat zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Modu艂y tematyczne b臋d膮 mog艂y by膰 realizowane zgodnie z proponowan膮 kolejno艣ci膮 lub wybi贸rczo, zale偶nie od potrzeb s艂uchacza. Mamy nadziej臋, 偶e proponowane zagadnienia, 膰wiczenia, komentarze b臋d膮 pomocne zar贸wno s艂uchaczom, doradcom zawodowym, doradcom szkolnych o艣rodk贸w kariery, jak i kadrze pedagogicznej.

  A mo偶e samozatrudnienie?
  Kurs A mo偶e samozatrudnienie? adresowany jest do os贸b, kt贸re pragn膮 dokona膰 analizy w艂asnych predyspozycji w zakresie przedsi臋biorczo艣ci i samozatrudnienia oraz odnale聼膰 swoje miejsce na rynku pracy poprzez za艂o偶enie w艂asnej firmy. Kurs m贸wi o rynku pracy, mechanizmach jego funkcjonowania i formach dzia艂alno艣ci gospodarczej, a tak偶e o umiej臋tno艣ciach przedsi臋biorcy i korzy艣ciach z bycia przedsi臋biorc膮. Dzi臋ki kursowi uczestnik zyska podstawowe informacje dotycz膮ce planowania i tworzenia w艂asnego przedsi臋biorstwa, mo偶liwo艣膰 pe艂niejszego i bardziej realistycznego samopoznania. Kurs wyposa偶y u偶ytkownika w podstawow膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 przedsi臋biorczo艣ci i samozatrudnienia i nowe umiej臋tno艣ci (m.in. pisania biznesplanu, rejestrowania w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej).

  J臋zyk niemiecki
  Kurs z j臋zyka niemieckiego adresowany jest do przysz艂ych maturzyst贸w planuj膮cych zdawa膰 matur臋 z j臋zyka niemieckiego oraz do os贸b znaj膮cych j臋zyk niemiecki na poziomie podstawowym, kt贸re pragn膮 poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋. Celem og贸lnym pakietu edukacyjnego z j臋zyka niemieckiego jest opanowanie komunikacji j臋zykowej w r贸偶nych sytuacjach 偶ycia codziennego oraz przygotowanie uczni贸w do egzaminu maturalnego z j臋zyka niemieckiego na poziomie podstawowym. Szkolenie umo偶liwia kursantowi nabywanie i rozwijanie 4 podstawowych sprawno艣ci j臋zykowych: s艂uchania, m贸wienia, czytania, pisania. Ponadto u偶ytkownik szkolenia poznaje specyfik臋 kulturow膮 kraj贸w niemieckiego obszaru j臋zykowego.

  Opiekunka dzieci臋ca domowa
  Kurs Opiekunka dzieci臋ca domowa, to oferta skierowana do kobiet wyra偶aj膮cych ch臋膰 podj臋cia si臋 opieki nad dzie膰mi m.in. w celach zarobkowych. Opieka nad maluchami w domu jest coraz bardziej popularna i powoli zast臋puje tradycyjne 偶艂obki oraz przedszkola, gdy偶 pozwala na bardziej indywidualne i troskliwe podej艣cie do dziecka. Odpowiedzialna, cierpliwa i wra偶liwa opiekunka w du偶ym stopniu uczestniczy w wychowaniu dziecka, dlatego tak istotne jest jej odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Oferowany kurs ma na celu przybli偶y膰 kobietom zagadnienia zwi膮zane z opiek膮 nad dzie膰mi.

  Promocja i wsparcie edukacji os贸b niepe艂nosprawnych
  Szkolenie 聞Promocja i wsparcie edukacji os贸b niepe艂nosprawnych聰 skierowane do opiekun贸w centr贸w ma na celu pomoc w pracy z niepe艂nosprawnymi klientami. Dzi臋ki udzia艂owi w szkoleniu uczestnik ma mo偶liwo艣膰 pozyskania informacji na temat sytuacji spo艂eczno-zawodowej os贸b niepe艂nosprawnych, rodzaj贸w niepe艂nosprawno艣ci oraz systemu orzecznictwa. W trakcie szkolenia mo偶e zapozna膰 si臋 ze specyfik膮 pracy z osobami niepe艂nosprawnymi oraz metodami wsparcia ich edukacji. W kolejnej cz臋艣ci przedstawimy informacje na temat specjalistycznego sprz臋tu i oprogramowania, u艂atwiaj膮cego nauk臋 osobom z r贸偶nego typu niepe艂nosprawno艣ciami. Opowiemy r贸wnie偶 o programach pomocowych dla os贸b niepe艂nosprawnych, chc膮cych kontynuowa膰 nauk臋 oraz o instytucjach i organizacjach wspieraj膮cych osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮.

  Opiekun os贸b starszych
  Kurs Opiekun os贸b starszych, to oferta skierowana do os贸b wyra偶aj膮cych ch臋膰 podj臋cia si臋 opieki nad seniorami. W dobie og贸lnie dominuj膮cego d膮偶enia do sukcesu i zdobywania d贸br materialnych, m艂odsze pokolenie nie jest w stanie zapewni膰 opieki osobom starszym. W艂a艣nie dlatego tak istotna jest rola opiekun贸w os贸b starszych. W kursie przez nas oferowanym zach臋camy do poszerzenia swojej wiedzy dotycz膮cej funkcjonowania cz艂owieka starszego, jego trosk, dolegliwo艣ci zdrowotnych i miejsca w spo艂ecze艅stwie.

  Administracja systemami komputerowymi
  Kurs pod nazw膮 Administracja systemami komputerowymi skierowany jest do wszystkich os贸b doros艂ych mieszkaj膮cych na wsiach, kt贸re chcia艂yby poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci w tym zakresie. G艂贸wnym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu administrowania 3 najbardziej rozpowszechnionymi systemami komputerowymi: Windows XP, Linux, Mac OS X. Przyst臋pna forma ma wspomaga膰 tre艣ci merytoryczne oraz przyczyni膰 si臋 do wzbudzenia zainteresowania opisywanymi zagadnieniami. Konstrukcja omawianych zagadnie艅 jest przejrzysta i umo偶liwia wielokrotny powr贸t do poszczeg贸lnych partii materia艂u. Dzi臋ki temu 艂atwo przyswoi now膮 wiedz臋 i zdob臋dzie umiej臋tno艣ci, kt贸re na pewno oka偶膮 si臋 pomocne podczas poszukiwania pracy.

  Agent ubezpieczeniowy
  Szkolenie przeznaczone jest dla os贸b, kt贸re chc膮 pozna膰 zasady dzia艂alno艣ci agenta ubezpieczeniowego. Zawiera kompendium wiedzy z ubezpiecze艅 gospodarczych oraz temat贸w pokrewnych. Ze szkolenia skorzystaj膮 nie tylko osoby, kt贸re chc膮 wykonywa膰 zaw贸d agenta ubezpieczeniowego, lecz tak偶e wszyscy, kt贸rzy chc膮 swobodnie porusza膰 si臋 w problematyce ubezpiecze艅 gospodarczych, zw艂aszcza jako klienci zak艂ad贸w ubezpiecze艅.

  Broker ubezpieczeniowy
  Szkolenie przeznaczone jest dla os贸b, kt贸re chc膮 pozna膰 zasady i specyfik臋 dzia艂alno艣ci specjalisty ubezpieczeniowego jakim jest broker ubezpieczeniowy. Opr贸cz regu艂 dzia艂alno艣ci brokera, kurs zawiera kompendium wiedzy z ubezpiecze艅 gospodarczych. Ze szkolenia skorzystaj膮 nie tylko osoby, kt贸re chc膮 pracowa膰 jako brokerzy ubezpieczeniowi, lecz tak偶e wszyscy, kt贸rzy chc膮 zna膰 zasady dzia艂alno艣ci towarzystw ubezpieczeniowych, prawa i obowi膮zki stron umowy ubezpieczenia czy umie膰 oceni膰 ofert臋 ubezpieczycieli.

  Grafik komputerowy
  W przedstawionym kursie dostarczymy Pa艅stwu informacji na temat grafiki komputerowej, w szczeg贸lno艣ci zapoznamy Pa艅stwa z nast臋puj膮cymi tematami:
  聲 Co to jest grafika komputerowa i dlaczego si臋 z niej korzysta.
  聲 Jakie s膮 rodzaje dost臋pnych program贸w graficznych.
  聲 Jakie s膮 formaty graficzne i czym si臋 charakteryzuj膮.
  聲 Kiedy stosowa膰 grafik臋 komputerow膮.
  Na kursie tym zdob臋dziecie Pa艅stwo wiedz臋 praktyczn膮 o r贸偶nych rodzajach grafiki komputerowej. Poka偶emy Pa艅stwu, jak tworzy膰 rysunki od podstaw lub modyfikowa膰 ju偶 istniej膮ce. Dowiecie si臋 Pa艅stwo r贸wnie偶, co wp艂ywa na warto艣膰 pracy graficznej, jak najlepiej wykorzysta膰 grafik臋 komputerow膮 w swoich publikacjach i prezentacjach. Przedstawione tak偶e zostan膮 odpowiedzi na pytania podstawowe, kt贸re pojawiaj膮 si臋, gdy zapoznajemy si臋 z dziedzin膮 grafiki. W kursie znajdziecie Pa艅stwo 膰wiczenia, kt贸re s膮 opisane krok po kroku, aby pokaza膰 Pa艅stwu, jak wykona膰 jaki艣 interesuj膮cy rysunek od pocz膮tku do ko艅ca, a osi膮gn膮膰 jednocze艣nie satysfakcj臋 z uzyskanego efektu, na ka偶dym etapie pracy. Dzi臋ki temu poznacie Pa艅stwo w艂a艣ciwo艣ci i mo偶liwo艣ci programu jakby mimochodem, podczas pracy przy tworzeniu rysunku. Z ka偶dym kolejnym 膰wiczeniem zadania staj膮 si臋 coraz trudniejsze i b臋d膮 wymaga艂y wi臋kszych umiej臋tno艣ci z poprzednich 膰wicze艅. Wszystkie rozdzia艂y s膮 proste i przejrzyste. W wi臋kszo艣ci zagadnienia s膮 zilustrowane przyk艂adami i wypunktowane. Nie s膮 szczeg贸lnie wymy艣lne ani skomplikowane, ale to w艂a艣nie powoduje, 偶e s膮 艂atwym materia艂em do opanowania. Od kursanta wymagana jest jedynie umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera pracuj膮cego w 艣rodowisku Windows.

  Ksi臋gowo艣膰
  Kurs przeznaczony jest dla os贸b b臋d膮cych absolwentami szk贸艂 艣rednich, zamierzaj膮cych podj膮膰 prac臋 w kom贸rkach finansowo-ksi臋gowych jednostek oraz dla kadry kierowniczej i pracownik贸w, kt贸rzy wsp贸艂pracuj膮 z dzia艂ami ksi臋gowo艣ci i korzystaj膮 w swojej pracy z danych ksi臋gowych przedstawianych w r贸偶nych formach. S艂uchacz po przej艣ciu niniejszego kursu powinien:
  - zna膰 wprowadzane definicje, prawa i zasady zwi膮zane z prowadzeniem ewidencji ksi臋gowej,
  - potrafi膰 rejestrowa膰 na kontach ksi臋gi g艂贸wnej i ksi膮g pomocniczych operacje gospodarcze
  bilansowe i wynikowe wszystkich typ贸w,
  - potrafi膰 ustala膰 wynik finansowy jednostki r贸偶nymi metodami i wariantami,
  - potrafi膰 wykrywa膰 b艂臋dy ksi臋gowe, stosowa膰 w艂a艣ciwe metody poprawy tych b艂臋d贸w,
  - potrafi膰 sporz膮dza膰 podstawowe cz臋艣ci sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysk贸w i strat,
  - zna膰 podstawowe formy i techniki ksi臋gowo艣ci.

  Organizator agrobiznesu
  Szkolenie Organizator agrobiznesu przeznaczone jest dla os贸b chc膮cych poszerzy膰 wiedz臋 oraz uzupe艂ni膰 wiadomo艣ci i udoskonali膰 umiej臋tno艣ci w zakresie organizacji agrobiznesu. G艂贸wnym celem kursu jest przygotowanie uczestnik贸w do podj臋cia i wykonywania dzia艂alno艣ci jako organizator agrobiznesu. Program k艂adzie nacisk na ukazanie praktycznych aspekt贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej. Zagadnienia teoretyczne poparte s膮 licznymi przyk艂adami. Og贸lne cele edukacyjne kursu wynikaj膮 z potrzeb rynku, w szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dniaj膮 specyfik臋 bran偶y agrobiznesowej i dotycz膮:
  - u艣wiadomienia uczestnikom, 偶e prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej wymaga odpowiedzialno艣ci, wytrwa艂o艣ci i samodyscypliny,
  - zdefiniowania siatki poj臋膰 zwi膮zanych z funkcjonowaniem bran偶y agrobiznesowej,
  - prze艣ledzenia dost臋pnych form prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  - prze艣ledzenia dost臋pnych form opodatkowania,
  - przekazania praktycznych podstaw z zakresu marketingu i specyfiki marketingu w agrobiznesie,
  - zasad zachowania si臋 w kontaktach biznesowych,
  - agroturystyki, kt贸ra mo偶e by膰 dzia艂alno艣ci膮 dodatkow膮 do ka偶dej innej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

  Pracownik administracyjny
  Zakres nauczania kursu Pracownik administracyjny jest dostosowany do tre艣ci programowych w zawodzie technika administracji i mo偶e by膰 wykorzystany przez osoby zainteresowane podj臋ciem zatrudnienia na stanowisku pracownika administracyjnego, a tak偶e przez osoby zainteresowane samozatrudnieniem. Pozwol膮 na zdobycie podstawowych wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w szeroko rozumianej pracy biurowej. W sk艂ad opracowanego pakietu nauczania wchodz膮 zagadnienia zwi膮zane: z technik膮 biurow膮, podstawami prawa, statystyk膮 i zasadami rachunkowo艣ci. Opracowany materia艂 stanowi uporz膮dkowan膮 i powi膮zan膮 ca艂o艣膰, po zapoznaniu si臋 z kt贸r膮 mo偶na zrozumie膰 podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania przedsi臋biorstw, a tak偶e zakres prac biurowych realizowanych na r贸偶nych stanowiskach zajmowanych przez pracownik贸w administracyjnych.

  Bezpiecze艅stwo system贸w informatycznych
  Kurs przeznaczony dla wszystkich os贸b, chc膮cych pozna膰 zasady, procedury oraz zalety stosowania polityki bezpiecze艅stwa w szeroko poj臋tym tego s艂owa znaczeniu. Zar贸wno bezpiecze艅stwa serwera, komputera domowego, jak i tworzenia i zarz膮dzania sieci膮 domow膮 czy te偶 firmow膮. Podczas kursu uczestnik dowie si臋 mi臋dzy innymi: jakie s膮 sposoby atak贸w na komputery/sie膰, co to s膮 ataki DoS, Flooding, Sniffing, jak mo偶na je wykry膰 i si臋 im przeciwstawi膰, w jaki spos贸b skonfigurowa膰 system, zak艂ada膰 konta u偶ytkownik贸w, dobiera膰 has艂a, zbudowa膰 sie膰, jakiego sprz臋tu i oprogramowania u偶ywa膰, 偶eby zminimalizowa膰 ryzyko ataku lub konsekwencji udanego w艂amania si臋 do naszego systemu. Zalecane przygotowanie i wiedza: dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera, podstawy zasad dzia艂ania sieci TCP/IP.

  Ochrona danych osobowych
  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, kt贸rzy z racji wykonywanych obowi膮zk贸w zawodowych, nauki, dora聼nej potrzeby zwi膮zanej z wyst膮pieniem konkretnego problemu lub po prostu z ch臋ci poszerzenia w艂asnej wiedzy, zainteresowani s膮 zagadnieniami zwi膮zanymi z ochron膮 danych osobowych. G艂贸wnym celem tego kursu jest zapoznanie s艂uchaczy z problematyk膮 ochrony danych osobowych w Polsce, zar贸wno w warstwie teoretycznej (ustawa i akty wykonawcze), jak i w aspektach praktycznych. Stanowi komentarz, interpretacj臋 i om贸wienie praktycznego zastosowania przepis贸w ustawy. Wraz z licznymi materia艂ami dodatkowymi i odniesieniami do zasob贸w dost臋pnych w Internecie powinien stanowi膰 solidn膮 podstaw臋 do w艂a艣ciwego przyswojenia oraz wykorzystania wiedzy w tym zakresie.

  Prawo zam贸wie艅 publicznych
  Zgodnie z za艂o偶eniami projektu szkolenie przeznaczone jest dla os贸b chc膮cych poszerzy膰 wiedz臋 oraz uzupe艂ni膰 wiadomo艣ci i udoskonali膰 umiej臋tno艣ci z zakresu Prawa zam贸wie艅 publicznych.
  G艂贸wnym celem kursu jest zbudowanie podstaw do zrozumienia i dalszego pog艂臋biania znajomo艣ci praktycznej i teoretycznej Prawa zam贸wie艅 publicznych oraz systemu zam贸wie艅 publicznych. Zam贸wienia publiczne s膮 obecne i widoczne wok贸艂 ka偶dego z nas, ka偶dego dnia. Gdy idziemy rano do pracy przez remontowan膮 ulic臋, prawdopodobnie wykonawca tego remontu zosta艂 wybrany w drodze zm贸wienia publicznego. Podobnie, gdy szko艂a, do kt贸rej ucz臋szcza nasze dziecko, wymienia szkolne 艂awki na bardziej komfortowe, dostawca tak偶e zosta艂 wybrany w drodze procedury zam贸wienia publicznego. Polska wchodzi w okres przyspieszonego rozwoju dzi臋ki ogromnej ilo艣ci 艣rodk贸w p艂yn膮cych wraz z programami Unii Europejskiej, zbli偶aj膮 si臋 Mistrzostwa Europy EURO 2012. Wszystko to b臋dzie powodowa艂o wzrost znaczenia i udzia艂u rynku zam贸wie艅 publicznych w gospodarce.

  Edukacja zdalna
  Kurs dotyczy kszta艂cenia realizowanego w systemie e-learning i blended learning i skierowany jest do os贸b chc膮cych poszerzy膰 wiedz臋 na temat edukacji zdalnej. Idea elearningu opisana zosta艂a w spos贸b wyczerpuj膮cy: przedstawiono cechy charakterystyczne takich szkole艅, zalety, a tak偶e wady i wynikaj膮ce z nich zagro偶enia, dla proces贸w nauczania i uczenia si臋. W tre艣ci zawarto wyja艣nienie podstawowych poj臋膰 istotnych dla szkole艅 z wykorzystaniem medi贸w elektronicznych. Materia艂y zawieraj膮 opis zada艅 platformy elearningowej i sposoby komunikowania si臋 uczestnik贸w. Przedstawiony jest tak偶e aspekt prawny korzystania z oprogramowania i zasob贸w Internetu. W materia艂ach szkoleniowych przedstawiono ponadto przyk艂ad tworzenia kursu do realizacji w systemie e-learning z wykorzystaniem oprogramowania WBTExpress. Celem kursu jest ponadto przedstawienie idei samokszta艂cenia, tak偶e w systemach e-learning i blended learning, jako coraz bardziej niezb臋dnego sposobu uzupe艂niania wiedzy i nabywania nowych umiej臋tno艣ci, a tak偶e u艣wiadomienie kursantom, 偶e korzystanie z nowoczesnych technologii jest dzi艣 konieczno艣ci膮.  Rejestr zmian odwiedzin: 6445
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.070 sekund