Link do strony głównej Biuletunu

  Menu
 • Strona główna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Prawo
 • Władze
 • Referaty
 • Oświad. majątkowe
 • Ochr. środowiska
 • Majątek gminy
 • Podległe jednostki
 • Praca
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Konsultacje
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
 • Ogłoszenia
 • Wyniki kontroli
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2017
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2017 r.
 • Zbycie mienia
 • Obwieszczenia
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2016 r.
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2015 r.
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2013 r.
 • Gazeta
 • Rada Gminy
 • Informacja
 • Kontrole
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obsługi
 • Redakcja BIP
 • Referendum 2015
 • Nieudostępn. w BIP
 • CKNONW
 • ICEO Skołyszyn
 • OSP Skołyszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Wybory 2015
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Podległe jednostki /Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie/
  GOKiCZ Skołyszyn


  Nowa strona 2

  GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

  Adres:
  Skołyszyn 283
  38-242 Skołyszyn
  Tel. (013) 44-91-017

  e-mail : gok@skolyszyn.pl

  Kierownik : Marta Gąsiorowska
  Instruktor: Władysława Kołodziej

  Instruktor : Jadwiga Szarek

  Pracownik obsługi: Renata Piróg

  Godziny pracy:
  - poniedziałek - piątek
  od godz. 9.00 do godz. 20.00

  Adres:
  Skołyszyn 283
  38-242 Skołyszyn
  Tel. (013) 44-91-089

  e-mail : biblioteka@skolyszyn.pl

  BIBLIOTEKA:

  Bibliotekarz: Maria Sychta
  Bibliotekarz: Teresa Gorczyca

  Godziny pracy:
  - poniedziałek - piątek
  od godz. 10.00 do godz. 18.00

  FILIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W HARKLOWEJ

  Adres:
  38-243 HARKLOWA

  Tel. (013) 44-94-292

  e-mail : bibliotekaharkloea@neostrada.pl

  Bibliotekarz: Monika Stanisławczuk

  /zastępstwo od lipca 2011:

  Dorota Setlak/

  Godziny otwarcia:
  - wtorek od godz. 9.00 do godz. 16.30
  - czwartek od godz. 9.00 do godz. 16.30
  - piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

  FILIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W ŚWIĘCANACH

   

  Adres:
  38-244 ŚWIĘCANY

  Tel. (013) 44-95-193

  e-mail :bibliotekaswiecany@neostrada.pl

  Bibliotekarz: Monika Stanisławczuk

  /zastępstwo od lipca 2011:

  Dorota Setlak/

  Godziny otwarcia:
  - poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
  - środa od godz. 8.00 do godz. 16.00
  - piątek od godz. 14.30 do godz. 18.30   

   

  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami. Organizatorem jest Gmina Skołyszyn.

   

   

   

  ~ Kultura ~

      Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest Instytucją Kultury, która organizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy. Jedną z form działalności GOKiCz jest organizacja konkursów i imprez. Do stałych imprez organizowanych co roku zaliczyć można:

  · Dni Gminy Skołyszyn

  · Gminny Dzień Dziecka

  · Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

  · Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

  · Gminny Przegląd Piosenki Religijnej

  · Gminny Konkurs Recytatorski o Tematyce Ludowej

  · konkursy plastyczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe, z okazji przypadających rocznic

   

  Ponadto organizowane są wystawy prac biorących udział w konkursach, wystawy rzeźby i rękodzieła artystycznego, malarstwa olejnego itp.

   

  Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa działają zespoły:

  · zespół śpiewaczy “Lisowianki” z Lisowa

  - zespól taneczny „Escape” z Harklowej

  - zespól taneczny „Escape Junior” z Harklowej

  - zespól taneczny „JUMP”

  - zespól taneczny „Panterki”

   

   

  OFERTA GOKiCz W SKOŁYSZYNIE

   

  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie to często pierwsze miejsca, gdzie młodzi ludzie poznają swoje predyspozycje, doskonalą je, pokazują odbiorcom na co ich stać. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie artystycznego hobby młodego człowieka, ale też uruchamianie drzemiących w nim pokładów wrażliwości i kreatywności oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia w życiu artystycznym.

   

  BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

  ● Język angielski dla maluchów

  ● Język angielski dla uczniów szkół podstawowych

  Taniec nowoczesny (zespół młodzieżowy)

  ● Taniec nowoczesny (zespół dziecięcy)

  ● Rytmika

  ● Nauka gry na keyboardzie

  ● Dziecięca pracownia plastyczna

  ● Młodzieżowa pracownia plastyczna

  ● Dziecięce/Młodzieżowe Studio Teatralne 

  ● Warsztaty wokalne dla młodzieży

  ● Pracownia Decoupage, Bibułkarstwo i itp. (zajęcia w bibliotece)

  ● Aerobik , gry i zabawy ruchowe (zajęcia rekreacyjno-sportowe)

  ● Sekcja piłki siatkowej

  ● Sekcja tenisa stołowego

  ● Zabawy logopedyczne

  ● Klub Motyli Książkowych

   

   ZAJĘCIA ODPŁATNE:

  ● Społeczne Ognisko Muzyczne (nauka gry na instrumentach: keyboard, gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, akordeon)

   

  ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

  ● Język angielski (zajęcia bezpłatne)

  ● Warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

  ● Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia bezpłatne)

  ● Klub Twórców Sztuki  (zajęcia bezpłatne)

  ● Dyskusyjny Klub Książki (zajęcia bezpłatne)

  ● Aerobik (zajęcia odpłatne)

  Dyskusyjny Klub Książki (spotkania klubu odbywają się  raz w miesiącu)

   

    

   

   

  Bezpłatny dostępu do Internetu

   

  Z bezpłatnego Internetu można korzystać w Bibliotece od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 – 18:00;

  oraz w Kawiarence internetowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie sala dolna – wejście od strony Pawilonu:
  Poniedziałek -  14:00 - 17:00
  Wtorek – 17:00 - 20:00
  Środa – 14:00 - 17:00
  Czwartek – 17:00 - 20:00
  Piątek – 14:00 - 17:00
   

     Rejestr zmian odwiedzin: 8997
  Wersja do druku Wersja do druku  O działalnosci GOKiCZ
  Nowa strona 3

  ~ Działalność kulturalno-edukacyjna w bibliotekach ~

   

     Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury. Popiera działania na rzecz krzewienia czytelnictwa, promowania książek i biblioteki. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
  · gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

  · popularyzacja książek i czytelnictwa,

  · udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

  · organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,

  · prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

  · współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

  · doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej. 

   

  Do stałych form pracy biblioteki należą :  spotkania autorskie, pogadanki, dyskusje nad przeczytaną książką, wystawki, fotogazetki okolicznościowe, konkursy, lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika, głośne czytanie.

  Podczas roku szkolnego, wakacji i  ferii zimowych organizowane są cotygodniowe zajęcia dla dzieci. Podczas, których oprócz poznania wartościowej literatury, uczestnicy mają czas na rozwijanie swoich zdolności plastycznych.
              Corocznie biblioteki włączają się do obchodów ogólnopolskiej akcji   „Tydzień Bibliotek” z tej okazji  odbywają się lekcje biblioteczne, prezentacja nowości wydawniczych, głośne czytanie, konkursy których celem jest upowszechnianie i promocja czytelnictwa oraz popularyzacja działalności bibliotek.

  W naszych bibliotekach uroczyście obchodzona jest  również ogólnopolska kampania społeczna "Cała Polska Czyta Dzieciom". W ramach tej kampanii co roku odbywa się  pasowanie uczniów klas drugich szkoły podstawowej na czytelników biblioteki publicznej, głośne czytanie dzieciom oraz inne imprezy czytelnicze.

   

  Placówka bierze udział w  „Programie Rozwoju Bibliotek” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Od 2004 roku Biblioteka  uczestniczy w programie Ministra Kultury  „Promocja czytelnictwa” który dofinansowuje zakup nowości wydawniczych. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek.

   

  Obecnie księgozbiór biblioteki jest wprowadzany do bazy danych w systemie MAK+.

   

   

  ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH UDOSTĘPNIANIE

  KSIĘGOZBIÓR

   

  2008

  2009

  2010

  Literatura piękna dla dorosłych

  15 080

  15 282

  15 713

  Literatura piękna dla dzieci

  10 144

  10 215

  10 388

  Literatura niebeletrystyczna

  9 034

   9 122

   9 203

  Księgozbiór ogółem

  34 258

  34 619

  35 304

   

   

  2008

  2009

  2010

  Ilość woluminów na 100 mieszkańców

  272

  274

  279

  Zakup woluminów na 100 mieszkańców

  8

  5.72

  5.07

  Zakup woluminów w ciągu roku

  1 012

  723

  642

   

  CZYTELNICTWO

   

  2008

  2009

  2010

  Czytelnicy ogółem

  1 189

  1 005

  908

  Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz

   ogółem

      książek –   17 722
       czasopism – 1 300

  19 022

   książek -  16 778

  czasopism - 697

  17 475

   

  książek – 16 625

  czasopism – 1 716

  18 341

  Ilość wypożyczeń na 100 mieszkańców

  151

  138

  131

  Ilość wypożyczeń na 1 czytelnika

  15.9

  17.3

  18.3

  Ilość odwiedzin w wypożyczalni

  7 277

  9 307

  6 284

  Udostępnienie zbiorów w czytelni

  Książek – 1 831

  Czasopism – 1 586

  Książek – 1 635

  Czasopism – 1 558

  książek –3 480

  czasopism – 2 861

   

  Udzielono informacji

  895

  755

  777

  Ilość odwiedzin w czytelni

  3 840

  2 824

  3 264

   

   

  Czytelnicy - według wieku:

  Rok

  Liczba
  czytelników
  ogółem

  Liczba czytelników wg wieku

  do 15

  od 16 - do 19

  od 20 - do 24

  od 25 - do 44

  od 45 - do 60

  Powyżej 60

  2008

  1 189

  371

  185

  149

  292

  111

  81

  2009

  1 005

  307

  153

  93

  263

  115

  74

  2010

  908

  253

  139

  85

  257

  101

  73

   

   

  Czytelnicy - według grup społeczno-zawodowych:

  Rok

  Liczba
  czytelników
  ogółem

  Liczba czytelników według grup społeczno-zawodowych

  Uczniowie

  Studenci

  Pracownicy
  umysłowi

  Rolnicy

  Pracownicy
  fizyczni

  Osoby
  pozostające bez zatrudnienia

  Pozostałe

  2008

  1189

  569

  79

  144

  19

  89

  272

  17

  2009

  1 005

  461

  64

  133

  14

  72

  246

  15

  2010

  908

  390

  70

  124

  12

  66

  234

  12

     Rejestr zmian odwiedzin: 8478
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 1.393 sekund