Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: 聞Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku by艂ego K贸艂ka Rolniczego w 艢wi臋canach na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych - na dzia艂ce nr 1818 w 艢wi臋canach, Gmina Sko艂yszyn/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-29

   

  GPIR.z.m.271.36.2015

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: 聞Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku by艂ego K贸艂ka Rolniczego w 艢wi臋canach na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych - na dzia艂ce nr 1818 w 艢wi臋canach, Gmina Sko艂yszyn

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  Marcin Marzec INSTAL-TECH

  31-216 Krak贸w, ul. Gra偶yny 11/7

  27 060,00

  Oferta kpl

  2

  Biuro Projektowe Asymetria Aneta Mo膰ko

  25-114 Kielce, ul. 艢ciegiennego 99/11

  31 000,00

  Oferta kpl

  3

  JAWA Us艂ugi projektowe, Nadzory budowlane, Kosztorysowanie Janusz Wawro

  38-200 Jas艂o, ul. Gorajowicka 15

  26 445,00

  Oferta kpl

  4

  Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna, Jan Pluta

  Wojk贸w 63, 39-340 Padew Narodowa

  60 000,00

  Oferta kpl

  5

  Przedsi臋biorstwo In偶ynieryjno-Us艂ugowe In偶ynieria
  PRO-EKO Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Bia艂a, ul. Stra偶acka 37

  29 876,00

  Oferta kpl

   

   

  Wybrano ofert臋 Nr 3 z艂o偶on膮 przez JAWA Us艂ugi projektowe, Nadzory budowlane, Kosztorysowanie Janusz Wawro 38-200 Jas艂o, ul. Gorajowicka 15.

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1894
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 3

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-16

  GPIR.z.m.271.36.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: 聞Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku by艂ego K贸艂ka Rolniczego w 艢wi臋canach na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych - na dzia艂ce nr 1818 w 艢wi臋canach, Gmina Sko艂yszyn聰.

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej dotycz膮cej wykonania przebudowy, rozbudowy  i nadbudowy budynku dawnego K贸艂ka Rolniczego na cele Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych  w 艢wi臋canach wraz z zagospodarowaniem przyleg艂ego terenu i remontem, przebudow膮 budynk贸w magazynowych (magazyn nawoz贸w, wiata wolnostoj膮ca).

  Projekt budowlany winien r贸wnie偶 uwzgl臋dnia膰 wymian臋 istniej膮cego ogrodzenia, utwardzenie oraz urz膮dzenie plac贸w manewrowych oraz wykonanie odwodnienia obiektu i plac贸w z wykonaniem wylotu do rzeki Olszynka.

  Zamierzeniem inwestora jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnego K贸艂ka Rolniczego  wraz z modernizacj膮 zaplecza biurowo sanitarmego na cele Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w 艢wi臋canach.

  Budynek dawnego K贸艂ka Rolniczego o wymiarach: 30,46 x 12,46 m nale偶y przebudowa膰 pod potrzeby Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych (zwany dalej PSZOK) zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

  Podczas projektowania przebudowy budynku nale偶y mie膰 na uwadze konieczno艣膰 wyodr臋bnienia pomieszcze艅: biurowo - socjalnych, cz臋艣ci sanitarnej, cz臋艣ci magazynowej oraz gara偶y.

  Wytyczne dla projektant贸w:

           Zamawiaj膮cy posiada inwentaryzacj臋 budowlan膮 budynku (architektura) jak r贸wnie偶 dokumentacj臋 fotograficzn膮 stanu istniej膮cego (w za艂膮czeniu);

           Do budynku doprowadzone s膮 media: gaz, energia elektryczna, wodoci膮g. Nale偶y zaprojektowa膰 kanalizacje sanitarna z odprowadzeniem do bezodp艂ywowego zbiornika 艣ciek贸w.

           Dzia艂ka zabudowana jest r贸wnie偶 budynkiem magazynowym nawoz贸w jak r贸wnie偶 wiat膮 niezabudowan膮, kt贸re nale偶y adaptowa膰 pod cele magazynowe, uwzgl臋dniaj膮c remont lub przebudow臋 budynk贸w.

           Pomieszczenie magazynowe paliw, wiata na kombajn, WC wolnostoj膮ce 聳 do likwidacji  (w porozumieniu z Zamawiaj膮cym);

           Na terenie PSZOK planuje si臋 magazynowanie nast臋puj膮cych odpad贸w:

  v                 przeterminowane leki  - 20 01 31; 20 01 32

  v                 chemikalia -  20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21; 20 01 25;   
              20 01 26; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30; 20 01 80

  v                 zu偶yte baterie i akumulatory  - 20 01 33; 20 01 34

  v                 - zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny - 20 01 23; 20 01 35; 20 01 36

  v                 meble i inne odpady wielkogabarytowe  - 20 03 07

  v                 zu偶yte opony - 16 01 03

  v                 odpady zielone - 20 02 01

  v                 odpady budowlane i rozbi贸rkowe - 17 01 01; 17 01 02.

           Dla dzia艂ek obj臋tych inwestycj膮 Gmina Sko艂yszyn nie posiada obowi膮zuj膮cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

           Koszty wszelkich uzgodnie艅 pokrywa Wykonawca - dzia艂aj膮c w oparciu o upowa偶nienie W贸jta Gminy Sko艂yszyn do reprezentowania Zamawiaj膮cego.

   

  Dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa niezb臋dna do zrealizowania w/w zada艅 powinna obejmowa膰:

  1.         Wykonanie wszelkich pomiar贸w, ekspertyz niezb臋dnych dla prawid艂owego wykonania dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej.

  2.         Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zamierzenia obj臋tego zam贸wieniem.

  3.         Wykonanie projektu zagospodarowania dzia艂ki dla realizacji inwestycji na aktualnym podk艂adzie sytuacyjno - wysoko艣ciowym.

  4.         Wykonanie projektu budowlanego wielobran偶owego, z艂o偶enia odpowiednich wniosk贸w oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich decyzji administracyjnych, (w tym decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji 聳 je艣li b臋dzie ona wymagana przepisami szczeg贸艂owymi, decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kolektora oraz zrzut podczyszczonych 艣ciek贸w - w贸d opadowych  i roztopowych), warunk贸w, uzgodnie艅 niezb臋dnych do realizacji rob贸t budowlanych,  w tym warunk贸w przebudowy instalacji gazowej i elektrycznej.

  5.         Przygotowanie dokumentacji do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋 oraz w razie konieczno艣ci dokonywanie wszelkich zmian, uzupe艂nie艅, wyja艣nie艅 itp. dokumentacji projektowej w trakcie post臋powania administracyjnego zwi膮zanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow臋.

  6.         Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych, instalacji wewn臋trznych oraz przedmiaru rob贸t.

  7.         Opracowanie przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, uwzgl臋dniaj膮cego koszty rob贸t budowlanych, dostawy, monta偶u i uruchomienia instalacji technologicznych wentylacja w pomieszczeniu magazynowym chemikali贸w, instalacji wewn臋trznych, zewn臋trznych, monitoringu.

  8.         Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  9.         Opracowanie opisu przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶 i uruchomienie instalacji technologicznych oraz wewn臋trznych PSZOK. Dokumentacja winna by膰 kompletna z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰 oraz w przypadku dokumentacji, o kt贸rej mowa w ust. 2 tak偶e skoordynowana mi臋dzybran偶owo. Zamawiaj膮cy wyja艣nia, 偶e dokumentacja pos艂u偶y mu do realizacji post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej膮cego budynku dawnego K贸艂ka Rolniczego   w 艢wi臋canach pod potrzeby Gminnego Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.

  10.     Projekt budowlany, przedmiar rob贸t a tak偶e specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p贸聼n. zm.).

  11.     Kosztorys inwestorski nale偶y wykona膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporz膮dzaniu kosztorysu nale偶y uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 podzia艂u wykonania zada艅 na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w finansowych.

  12.     Opis przedmiotu zam贸wienia na wykonanie rob贸t budowlanych, dostaw臋, monta偶  i uruchomienie instalacji nale偶y wykona膰 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z p贸聼n.zm.) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 29 聳 31 ustawy.

  13.     Wykonawcy zaleca si臋 dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz jego otoczenia w celu okre艣lenia, na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, oceny mo偶liwo艣ci wyst臋powania wszelkich ryzyk maj膮cych wp艂yw na koszty realizacji zam贸wienia, a niezb臋dnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Grzegorz Sza艅ski 聳 podinspektor UG Sko艂yszyn tel. 13 4491751, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Sko艂yszyn  tel. 13 4491742.

  14.     Przed przyst膮pieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawi膰 Zamawiaj膮cemu do zaakceptowania projektowane rozwi膮zanie techniczne wraz z szacunkow膮 wycen膮 realizacji zadania.

  15.     Dokumentacj臋 projektow膮 (do pozwolenia na budow臋) Wykonawca b臋dzie mia艂 obowi膮zek sporz膮dzi膰 w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar rob贸t, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletn膮 dokumentacj臋 projektowo 聳 kosztorysow膮 Wykonawca b臋dzie r贸wnie偶 zobowi膮zany dostarczy膰 w wersji elektronicznej, na p艂ycie CD w 2 egz.

   

  Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (do z艂o偶enia wniosku o pozwolenie na budow臋):   15 kwiecie艅 2016 r.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej  do dnia:  28 pa聼dziernik 2015 r.  do godz. 15:00. 

  Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy Urz臋du od 7:30 do 15:30.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej uwzgl臋dniaj膮c koszt wszystkich wymaganych uzgodnie艅, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania dokumentacji.

  Zamawiaj膮cy nie przewiduje publicznego otwarcia z艂o偶onych ofert.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub z艂o偶one po terminie - nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawc臋 przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907  z p贸聼n.zm.).

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Inwentaryzacja g艂贸wnego budynku.
  4. Przyk艂adowe zdj臋cia.


  Rejestr zmian odwiedzin: 2238
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - Inwentaryzacja K贸艂ko Rolnicze.pdf
  Za艂.Nr 4.1-Zdj臋cie Nr 1.jpg
  Za艂.Nr 4.2-Zdj臋cie Nr 2.jpg
  Za艂.Nr 4.3 - Zdj臋cie Nr 3.jpg
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.312 sekund