Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie/
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-15

   

  GPIR.z.m.271.23.2015

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Uwagi:

  1

  Predom-Klimatech Grzegorz Dural

  ul. Pu偶aka 61 38-400 Krosno

  61 961,23

  -

  2

  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo 聳 Handlowe J贸zef Boro艅, ul. Jana Paw艂a II 11 38-130 Frysztak

  59 923,15

   

   

   

  Wybrano ofert臋 Przedsi臋biorstwa Us艂ugowo 聳 Handlowego J贸zef Boro艅, ul. Jana Paw艂a II 11 38-130 Frysztak, z cen膮 59 923,15 z艂.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1113
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-08-28

   

  GPIR.z.m.271.23.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

                  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym wykonania zadania pn.: 聞Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie聰

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje przebudow臋 i rozbudow臋 istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej z cyrkulacj膮 pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 232. W pomieszczeniu kot艂owni nowego budynku rehabilitacji zaprojektowano kocio艂 jednofunkcyjny o mocy cieplnej 13 kW do podgrzewania ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia poprzez wykonanie zewn臋trznej instalacji wody zimnej i ciep艂ej. Istniej膮ca instalacja ciep艂ej wody w budynku rehabilitacji pozostaje bez zmian.

  Uwaga: Zakres zam贸wienia nie obejmuje wykonania instalacji solarnej, monta偶u kolektor贸w czy zasobnika wody, lecz tylko przebudow臋 i dostosowanie istniej膮cych instalacji pod planowany monta偶 instalacji solarnej, projektowanej na podstawie odr臋bnego opracowania.

   

  Szczeg贸艂owy zakres rob贸t:

  1)       Monta偶 instalacji wody ciep艂ej z rur polipropylenowych PE wraz z izolacj膮 ruroci膮g贸w zgodnie z projektem budowlanym. Doprowadzenie instalacji do istniej膮cych przybor贸w sanitarnych oraz projektowanego zasobnika wody ciep艂ej w kot艂owni budynku O艣rodka Zdrowia, monta偶 dodatkowej pompy cyrkulacyjnej ciep艂ej wody u偶ytkowej.

  2)       Przebudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej  - doprowadzenie instalacji wody zimnej do projektowanego zasobnika wody w pomieszczeniu kot艂owni w budynku rehabilitacji za pomoc膮 rury typ 32PE100 ZDR17.

  3)       Wykonanie instalacji zewn臋trznej ciep艂ej wody z cyrkulacj膮 z pomieszczenia kot艂owni w budynku rehabilitacji do budynku O艣rodka Zdrowia w Sko艂yszynie za pomoc膮 rury preizolowanej podw贸jnie typ SD-50x6.9+32x4,4/140.

  4)       Demonta偶 istniej膮cych podgrzewaczy pojemno艣ciowych, pod艂膮czenie instalacji wody ciep艂ej do istniej膮cych przybor贸w sanitarnych, cz臋艣ciowa wymiana baterii.

  5)       Monta偶 kot艂a do podgrzewania c.w.u. o mocy 13 kW z pomp膮 obiegow膮 cyrkulacji zabudowan膮 w kotle w kot艂owni budynku rehabilitacji, zaprogramowanie kot艂a zgodnie z wytycznymi w projekcie.

  6)       Wykonanie pr贸by szczelno艣ci wykonanych instalacji.

  7)       Uzupe艂nienie tynk贸w, otwor贸w w stropach i 艣cianach oraz p艂ytek 艣ciennych 
  i pod艂ogowych w miejscach monta偶u instalacji.

  8)       Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych instalacji.

   

  Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia znajduje si臋 w dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (w sk艂ad kt贸rej wchodzi: projekt budowlany, pozwolenie na budow臋 聳 za艂. nr 3, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych 聳 za艂. nr 4, przedmiar robot 聳 za艂. nr 5) oraz projekcie umowy 聳 za艂. nr 2.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako艣膰 prac i ich zgodno艣膰 z dokumentacj膮 projektowo 聳 kosztorysow膮, umow膮,  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiaj膮cego, w tym. Za艂膮czona do zapytania dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi膮 cz臋艣膰 umowy, a wymagania okre艣lone w cho膰by jednym z nich s膮 obowi膮zuj膮ce dla Wykonawcy tak jakby by艂y zawarte w ca艂ej dokumentacji.
  W przypadku rozbie偶no艣ci w ustaleniach w poszczeg贸lnych dokumentach obowi膮zuje nast臋puj膮ca kolejno艣膰 ich wa偶no艣ci:

  1)       Umowa.

  2)       Projekt budowlany, pozwolenie na budow臋, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  3)       Przedmiar rob贸t.

   

  Termin wykonania zam贸wienia: 

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 4 tygodni od podpisania umowy.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w oparciu o za艂膮czony do zapytania przedmiar rob贸t oraz specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  Nie jest wymagane z艂o偶enie kosztorysu ofertowego.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  4 wrzesie艅 2015 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

  Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1) oraz wype艂nionego i podpisanego projektu umowy.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Za艂膮czniki:

  1.        Formularz ofertowy.

  2.        Projekt umowy.

  3.        Przedmiar rob贸t.

  4.        Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1288
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3-Projekt bud. ZOZ Sko艂yszyn.pdf
  Za艂.Nr 4 - Spec. techn. ZOZ Sko艂yszyn.pdf
  Za艂.Nr 5 -Przedmiar ZOZ Sko艂yszyn.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.102 sekund