Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Harklowej/
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-10-15

   

  GPIR.z.m.271.21.2015

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy zadania pn.: 聞Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Harklowej聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Uwagi:

  1

  Predom-Klimatech Grzegorz Dural

  ul. Pu偶aka 61 38-400 Krosno

  25 899,58

  -

  2

  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo 聳 Handlowe J贸zef Boro艅, ul. Jana Paw艂a II 11 38-130 Frysztak

  20 277,80

   

   

   

  Wybrano ofert臋 Przedsi臋biorstwa Us艂ugowo 聳 Handlowego J贸zef Boro艅, ul. Jana Paw艂a II 11 38-130 Frysztak, z cen膮 20 277,80 z艂.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1102
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2015-08-28

   

  GPIR.z.m.271.21.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym wykonania zadania pn.: 聞Przebudowa i rozbudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Harklowej聰

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje przebudow臋 i rozbudow臋 istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej i grzewczej z cyrkulacj膮 pod potrzeby instalacji solarnej ciep艂ej wody u偶ytkowej w budynku O艣rodka Zdrowia w Harklowej, 38-243 Harklowa 360.

  Uwaga: Zakres zam贸wienia nie obejmuje wykonania instalacji solarnej, monta偶u kolektor贸w czy zasobnika wody, lecz tylko przebudow臋 i dostosowanie istniej膮cych instalacji pod planowany monta偶 instalacji solarnej, projektowanej na podstawie odr臋bnego opracowania.

   

  Szczeg贸艂owy zakres rob贸t:

  1)     Monta偶 instalacji wody ciep艂ej z rur polipropylenowych PE wraz z izolacj膮 ruroci膮g贸w zgodnie z projektem budowlanym. Doprowadzenie instalacji do istniej膮cych przybor贸w sanitarnych oraz projektowanego zasobnika wody ciep艂ej w kot艂owni budynku.

  2)     Przebudowa istniej膮cej instalacji wodoci膮gowej  - doprowadzenie instalacji do projektowanego zasobnika wody ciep艂ej w pomieszczeniu kot艂owni.

  3)     Monta偶 pompy cyrkulacyjnej ciep艂ej wody, armatury odcinaj膮cej i zwrotnej.

  4)     Demonta偶 istniej膮cych podgrzewaczy pojemno艣ciowych, pod艂膮czenie instalacji wody ciep艂ej do istniej膮cych przybor贸w sanitarnych, cz臋艣ciowa wymiana baterii.

  5)     Pod艂膮czenie wykonanej instalacji ciep艂ej wody do istniej膮cej instalacji grzewczej (kocio艂 gazowy), monta偶 dodatkowej pompy obiegowej ze sterownikiem, zsynchronizowanie pompy ze sterownikiem kot艂a gazowego, zaprogramowanie zgodnie z wytycznymi
  w projekcie.

  6)     Wykonanie pr贸by szczelno艣ci wykonanych instalacji.

  7)     Uzupe艂nienie tynk贸w, otwor贸w w stropach i 艣cianach oraz p艂ytek 艣ciennych 
  i pod艂ogowych w miejscach monta偶u instalacji.

   

   

  Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia znajduje si臋 w dokumentacji projektowo 聳 kosztorysowej (w sk艂ad kt贸rej wchodzi: projekt budowlany, pozwolenie na budow臋 聳 za艂. nr 3, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych 聳 za艂. nr 4, przedmiar robot 聳 za艂. nr 5) oraz projekcie umowy 聳 za艂. nr 2.

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako艣膰 prac i ich zgodno艣膰 z dokumentacj膮 projektowo 聳 kosztorysow膮, umow膮,  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiaj膮cego, w tym. Za艂膮czona do zapytania dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi膮 cz臋艣膰 umowy, a wymagania okre艣lone w cho膰by jednym z nich s膮 obowi膮zuj膮ce dla Wykonawcy tak jakby by艂y zawarte w ca艂ej dokumentacji.
  W przypadku rozbie偶no艣ci w ustaleniach w poszczeg贸lnych dokumentach obowi膮zuje nast臋puj膮ca kolejno艣膰 ich wa偶no艣ci:

  1)      Umowa.

  2)      Projekt budowlany, pozwolenie na budow臋, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  3)      Przedmiar rob贸t.

   

  Termin wykonania zam贸wienia: 

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 2 tygodni od podpisania umowy.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w oparciu o za艂膮czony do zapytania przedmiar rob贸t oraz specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  Nie jest wymagane z艂o偶enie kosztorysu ofertowego.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  4 wrzesie艅 2015 r.  do godz. 12:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Przedmiar rob贸t.
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1275
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - Projekt budowl. ZOZ Harklowa.pdf
  Za艂.Nr 4 - Specyf. techn. ZOZ Harklowa.pdf
  Za艂.Nr 5 - Przedmiar rob贸t ZOZ Harklowa.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund