Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Dostawa kli艅ca frakcji 5 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Sko艂yszyn, dn. 2015-07-10

   GPIR.271.z.m.15.2015

    

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

  Dotyczy zadania pn.: 聞Dostawa kli艅ca frakcji 5-31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Ocena oferty

  1

  Kopalnia Surowc贸w Skalnych Kl臋czany Sp. z o.o. 33-394 Kl臋czany 176

  Oferta kpl

  2

  Niedzia艂ek Adam 聞TRANS-ZIEM聰 Babica 364, 38-120 Czudec

  Oferta kpl

  3

  Firma Handlowo-Transportowo-Us艂ugowa 聞BUDOTRANS聰 Krzysztof Wrona Rzepiennik Biskupi 84 33-163 Rzepiennik Strzy偶ewski

  Oferta kpl

   

   

  Wybrano ofert臋  z艂o偶on膮 przez: Niedzia艂ek Adam 聞TRANS-ZIEM聰 Babica 364, 38-120 Czudec.

   

   Zenon Szura

                                                                                          W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1391
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-07-01

  GPIR.271.z.m.15.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Dostawa kli艅ca frakcji 5 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dr贸g gminnych w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015.聰

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje dostaw臋 Zamawiaj膮cemu kli艅ca o frakcji od 5 do 31,5 mm, zwanego dalej 聞kruszywem聰. Kruszywo powinno by膰 wolne od zanieczyszcze艅 obcych i spe艂nia膰 kryteria okre艣lone aktualnymi normami (PN-EN 13242:2010).

  艁膮czna ilo艣膰 zamawianego kruszywa: 500 t.

  Warunki dostawy kruszywa:

  Wykonawca musi dostarczy膰 zakupione kruszywo do bazy magazynowej zlokalizowanej
  w miejscowo艣ci Sko艂yszyn (obok Zak艂adu Vortumnus) na w艂asny koszt.

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: od podpisania umowy do dnia 31 pa聼dziernika 2015 r.

  Zamawiaj膮cy wymaga, aby dostawa zosta艂a zrealizowana w trzech etapach:

           pierwsza dostawa w ilo艣ci 150 t w terminie do 14 dni od podpisania umowy;

           druga dostawa w ilo艣ci 150 t w terminie do 14 dni od zg艂oszenia przez Zamawiaj膮cego, jednak nie p贸聼niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia 2015 r.

           trzecia dostawa w ilo艣ci 200 t w terminie do 14 dni od zg艂oszenia przez Zamawiaj膮cego, jednak nie p贸聼niej ni偶 do dnia 31 pa聼dziernika 2015 r.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. W ofercie nale偶y poda膰 艂膮czny koszt netto i brutto dostawy do bazy magazynowej Gminy Sko艂yszyn 500 t kruszywa, podaj膮c r贸wnie偶 koszt jednostkowy dostawy 1 t kruszywa.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  8 lipiec 2015 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt zakupu kruszywa.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1415
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - Projekt Umowy.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.110 sekund