Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r. /Opracowanie dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej dla zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮 聽drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                                 Sko艂yszyn, dn. 2015-03-11

   

  GPIR.z.m.271.2.2015

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                 

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Opracowanie dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej dla zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  Oferty z艂

  Ocena oferty

  1

  P.P.H.U. 聞GUARD聰 Biuro In偶ynieryjno 聳 Architektoniczne Mariusz Ma艂asiewicz, ul. Glogera 15 42-217 Cz臋stochowa

  63 000,00

  Nie wype艂niony i parafowany projekt umowy

  2

  Biuro Geodezyjno-Geologiczne 聞GEOSERVICE聰 ul. Kielecka 2 31-526 Krak贸w

  38 745,00

  Oferta nie spe艂nia wytycznych MAiC - Oferta odrzucona

  3

  Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji 聞mkm Perfekt聰 Sp. z o.o., ul. Rzemie艣lnicza 1/411 30-363 Krak贸w

  55 350,00

  Oferta kpl

  4

  Przedsi臋biorstwo Pa艅stwowe 聞PGBW Hydrogeo聰, ul. Na Zakolu Wis艂y 6 30-729 Krak贸w

  51 660,00

  Oferta kpl

  5

  Przedsi臋biorstwo Us艂ug Geologiczno 聳 Laboratoryjnych Chemkop-Laborgeo, ul. Wybickiego 7 31-261 Krak贸w

  38 745,00

  Oferta nie spe艂nia wytycznych MAiC - Oferta odrzucona

  6

  Zak艂ad In偶ynieryjny 聞Georem聰 Sp. z o.o., ul. Miko艂ajczyka 59A 41-200 Sosnowiec

  59 040,00

  Oferta kpl

  7

  ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. G艂owackiego 34A 33-300 Nowy S膮cz

  40 000,83

  Oferta kpl

   

  Wybrano ofert臋 Nr 7 z艂o偶on膮 przez ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. G艂owackiego 34A
  33-300 Nowy S膮cz z cen膮 : 40 000,83 z艂 brutto.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1589
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2015-02-25

  GPIR.z.m.271.2.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Opracowanie dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej dla zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰.

  Termin wykonania zadania:    30 listopad 2015 r.

   

  Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej dotycz膮cej zadania pn.: 聞Stabilizacja osuwiska wraz z odbudow膮  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich聰. Zamawiaj膮cy posiada opracowan膮 dla w/w osuwiska kart臋 dokumentacyjn膮 osuwiska (KDO 18-05-092), kt贸ra zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Wojew贸dzki Zesp贸艂 Nadzoruj膮cy Realizacj臋 Projektu 聞Os艂ona Przeciwosuwiskowa聰. Dokumenty te stanowi膮 za艂膮czniki do zapytania.

  Szczeg贸艂owy zakres przedmiotu zam贸wienia obejmuje:

  1)       Kompletn膮 obs艂ug臋 geodezyjn膮: wykonanie Mapy Sytuacyjno 聳 Wysoko艣ciowej do cel贸w projektowych, w zakresie niezb臋dnym do opracowania projektu, wypisy z ewidencji grunt贸w, itp.

  2)       Opracowanie Projektu Prac Geologicznych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych zatwierdzaj膮cych projekt.

  3)       Wykonanie prac  terenowych i laboratoryjnych. Badania laboratoryjne musz膮 by膰 przeprowadzane przez akredytowane laboratorium posiadaj膮ce niezb臋dne certyfikaty.

  4)       Opracowanie Dokumentacji Geologiczno 聳 In偶ynierskiej technicznego rozpoznania osuwiska i uzyskanie zawiadomienia o przyj臋ciu dokumentacji.

  5)       Uzgodnienie dokumentacji w Pa艅stwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie oraz uzyskanie pozytywnej opinii Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Projektu 聞Os艂ona Przeciwosuwiskowa聰.

  7)     Wymagania dotycz膮ce zamawianej dokumentacji:

            Dokumentacja winna posiada膰 wszelkie, wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa uzgodnienia i opinie;

            Projekt nale偶y opracowa膰 jako jedn膮 ca艂o艣膰 zawieraj膮cy niezb臋dne uzgodnienia i operaty, w zwi膮zku z tym nie przewiduje si臋 etapowania realizacji zadania;

            Dokumentacja  powinna by膰 przed艂o偶ona w nast臋puj膮cej formie:

       -   Projekt Prac Geologicznych - w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na no艣nikach CD zapisany w formacie PDF;

       -   Dokumentacja Geologiczno 聳 In偶ynierska - w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na no艣nikach CD zapisany w formacie PDF;

            Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do udzielania wyja艣nie艅 dotycz膮cych opracowanego projektu podczas procedury przetargowej w celu wy艂onienia wykonawcy rob贸t, zwi膮zanych z wykonaniem dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej obj臋tej niniejszym zam贸wieniem, na ka偶de 偶膮danie Zamawiaj膮cego - w terminie gwarantuj膮cym zachowanie procedur okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n.zm.), a tak偶e zajmowania stanowiska w przypadku z艂o偶enia odwo艂ania.

  8) Wymagania dodatkowe:

            Wykonawca jest zobowi膮zany uzyska膰 wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezb臋dne do zrealizowania inwestycji. Wszelkie op艂aty i koszty zwi膮zane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. Inwestorem realizacji zadnia inwestycyjnego jest Gmina Sko艂yszyn, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno 聳 prawne nale偶y uzyskiwa膰 w imieniu Gminy Sko艂yszyn.

            Forma i tre艣膰 opracowywanych wniosk贸w o wydanie decyzji administracyjnych, pozwole艅, uzgodnie艅, opinii oraz forma, tre艣膰 i liczba egzemplarzy materia艂贸w b臋d膮cych za艂膮cznikami do wniosk贸w o ich wydanie, musz膮 by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi wymaganiami organ贸w, w dniu ich z艂o偶enia.

            Dokumentacja geologiczno 聳in偶ynierska powinna by膰 zaopatrzona w wykaz opracowa艅 oraz pisemne o艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno 聳 budowlanymi, obowi膮zuj膮cymi ustawami i rozporz膮dzeniami, i 偶e zosta艂a wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kt贸remu ma s艂u偶y膰.

            Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o post臋pie prac i przyj臋tych rozwi膮zaniach w trakcie projektowania, jak r贸wnie偶 do sk艂adania swoich uwag, kt贸re Wykonawca uwzgl臋dni w dalszych pracach nad projektem.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonym formularzu ofertowym do dnia:  10 marzec 2015 r.  do godz. 15:00.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu ofertowym wykonawca podaje og贸lny koszt wykonania kompletnej dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi
  w zapytaniu.

  Na realizacj臋 niniejszego zadania Zamawiaj膮cy otrzyma艂 dofinansowanie  z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach 艣rodk贸w na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych. W zwi膮zku z powy偶szym przy sporz膮dzaniu oferty nale偶y uwzgl臋dni膰 wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 r., kt贸re okre艣laj膮 minimaln膮 warto艣膰 zam贸wienia obj臋tego dofinansowaniem.

  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do niniejszego zapytania.

  Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykaza艂 si臋 niezb臋dn膮 wiedz膮 i do艣wiadczeniem w zakresie rob贸t obj臋tym niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia Wykonawca musi wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, w tym okresie - co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na wykonaniu dokumentacji geologiczno 聳 in偶ynierskiej obejmuj膮cej likwidacj臋 lub stabilizacj臋 osuwisk. Wykonawca musi za艂膮czy膰 do oferty wykaz wykonanych us艂ug zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 cen膮 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone  w zapytaniu ofertowym, z zastrze偶eniem, 偶e je偶eli oferta nie b臋dzie spe艂nia膰 wymaga艅 w/w wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji, Zamawiaj膮cy odrzuci tak膮 ofert臋. Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu. W przypadku z艂o偶enia przez kilku oferent贸w kompletnych ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w oferent贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  1.       Formularz ofertowy.

  2.       Projekt umowy.

  3.       Wykaz wykonanych us艂ug.

  4.       Karta dokumentacja osuwiska wraz z opini膮 WZNRP.  Rejestr zmian odwiedzin: 1620
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 4 - KDO wraz z opini膮 WZNRP.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.108 sekund