Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2014 /Zakup fabrycznie nowego 艣redniego samochodu ratowniczo - ga艣niczego z funkcj膮 ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Sko艂yszyn/
  Og艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 8

  Sko艂yszyn, dn. 2013-11-26

  znak sprawy: GPIR.271.17.2013

   

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞Zakup autobusu przystosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych dla 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.聰

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.) - informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione, ze wzgl臋du na to, 偶e nie z艂o偶ono 偶adnej oferty w post臋powaniu.

   

                    

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1825
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ


  Nowa strona 8

  Sko艂yszyn, dn. 2014-08-22

   

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

  GPIR.z.271.9.2014

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

   

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. 聞Zakup fabrycznie nowego 艣redniego samochodu ratowniczo 聳 ga艣niczego z funkcj膮 ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Sko艂yszyn聰


   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 zapyta艅 dotycz膮cych zapis贸w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, otrzymanych przez Wykonawc贸w wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany terminu wykonania zam贸wienia.


  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  1)      Zgodnie z rozdzia艂em VI (Termin wykonania zam贸wienia) pkt 1 SIWZ Zamawiaj膮cy wymaga wykonania pojazdu do dnia 27 pa聼dziernik 2014 r. Pocz膮wszy od stycznia
  2014 r., w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie obowi膮zywania nowej 聳 rygorystycznej normy spalin EURO-6, producenci podwozi maj膮 liczne problemy z uruchomieniem produkcji niekt贸rych wersji pojazd贸w z nowymi silnikami Euro-6. W chwili obecnej termin dostawy podwozia oscyluje w granicach do 5 miesi臋cy od momentu z艂o偶enia zam贸wienia, a to mo偶e si臋 dodatkowo przesun膮膰 z uwagi na op贸聼nienie ca艂ej procedury przetargowej. Z uwagi na powy偶sze pozyskanie w艂a艣ciwego podwozia mo偶e by膰 mo偶liwe nie wcze艣niej ni偶 po wakacyjnej przerwie produkcyjnej, tak wi臋c w miesi膮cu wrzesie艅. Zwa偶ywszy r贸wnie偶 na fakt, 偶e zabudowany pojazd dodatkowo musi uzyska膰 艢wiadectwo Dopuszczenia CNBOP, po偶膮dany i wymagany przez Zamawiaj膮cego termin realizacji dostawy jest niemo偶liwy do uzyskania.

  Czy wobec powy偶szego Zamawiaj膮cy wyrazi zgod臋 na przesuni臋cie terminu realizacji zam贸wienia (dostawy pojazdu) maksymalnie do dnia 30.11.2014 r ?

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:


  Ad. 1

   

  Zamawiaj膮cy podaj膮c termin wykonania zam贸wienia musia艂 uwzgl臋dni膰 terminy rozliczenia przyznanych na zakup samochodu dotacji. Po zasi臋gni臋ciu opinii instytucji przyznaj膮cych
  i rozliczaj膮cych przyznane dotacje Zamawiaj膮cy przesuwa termin wykonania zam贸wienia do dnia
  7 listopada 2014 r.  Jest to ostateczny termin dostawy i odbioru pojazdu wraz z wszystkimi dokumentami, w tym 艢wiadectwem Dopuszczenia CNBOP.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1906
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA.docx  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU 聳 dostawy

  Sko艂yszyn: Zakup fabrycznie nowego 艣redniego samochodu ratowniczo - ga艣niczego z funkcj膮 ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Sko艂yszyn
  Numer og艂oszenia: 177247 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Zakup fabrycznie nowego 艣redniego samochodu ratowniczo - ga艣niczego z funkcj膮 ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Sko艂yszyn.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje dostaw臋 fabrycznie nowego 艣redniego samochodu ratowniczo - ga艣niczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Sko艂yszynie. Zam贸wienie obejmuje zabudow臋 po偶arnicz膮 pojazdu. Pojazd musi spe艂nia膰 m.in. nast臋puj膮ce wymogi: 1) Wymagania polskich przepis贸w o ruchu drogowym z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 dotycz膮cych pojazd贸w uprzywilejowanych zgodnie z Ustaw膮 Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi posiada膰 艣wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpo偶arowej na terenie Polski zgodnie z Rozporz膮dzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z p贸聼n.zm.). Podwozie pojazdu musi posiada膰 艣wiadectwo homologacji, z kt贸rego wyci膮g musi zosta膰 dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spe艂nia膰 wymagania dla 艣redniego samochodu ratowniczo - ga艣niczego do 14 t. 2) Wymagania techniczno-u偶ytkowe okre艣lone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3.2 Za艂膮cznika Nr 2 do Rozporz膮dzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrob贸w s艂u偶膮cych zapewnieniu zasad bezpiecze艅stwa publicznego lub ochronie zdrowia i 偶ycia oraz mienia, a tak偶e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob贸w do u偶ytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z p贸聼n.zm.). Podwozie musi posiada膰 艣wiadectwo homologacji. 3) Podstawowe parametry pojazdu: -rok produkcji podwozia nie starszy ni偶 2013 r. (pojazd fabrycznie nowy); -ca艂kowita masa samochodu gotowego do akcji nie przekraczaj膮ca 14000 kg; -kabina czterodrzwiowa 6 osobowa, w uk艂adzie miejsc 1+1+4; kabina wyposa偶ona m.in. w: radioodtwarzacz wraz z instalacj膮 g艂o艣nikow膮, indywidualne o艣wietlenie nad siedzeniem dow贸dcy, schowki za fotelami kierowcy i dow贸dcy, niezale偶ny uk艂ad ogrzewania i wentylacji, umo偶liwiaj膮cy ogrzewanie kabiny przy wy艂膮czonym silniku, uk艂ad klimatyzacji, os艂on臋 przeciws艂oneczn膮 w g贸rnej przedniej cz臋艣ci kabiny, wywietrznik dachowy w tylnym przedziale za艂ogi, wszystkie elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, kamer臋 cofania, dodatkowy sygna艂 pneumatyczny dwutonowy przemienny; -silnik wysokopr臋偶ny o mocy minimum 280 KM spe艂niaj膮cy wymogi minimum EURO 5; -nap臋d 4x2 z mo偶liwo艣ci膮 blokady mechanizmu r贸偶nicowego; pojedyncze ko艂a na osi przedniej, na tylnej podw贸jne; zawieszenie mechaniczne wzmocnione, powinno wytrzymywa膰 sta艂e obci膮偶enie mas膮 ca艂kowit膮 maksymaln膮 bez uszkodze艅 w zak艂adanych warunkach eksploatacji; -kolor pojazdu: elementy podwozia - czarne, b艂otniki przednie, tylne i zderzaki - bia艂e, kabina, zabudowa - RAL 3000; -pojazd wyposa偶ony w zaczep holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S48023 oraz z艂膮cza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS, umo偶liwiaj膮ce holowanie przyczepy (z lamp膮 sygnalizacyjn膮) o masie ca艂kowitej dopuszczalne dla oferowanego pojazdu; -pojazd posiadaj膮cy pneumatyczny uk艂ad uruchamiaj膮cy hamulce z hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach, uk艂ad hamulcowy pojazdu wyposa偶ony w uk艂ad zapobiegaj膮cy blokowaniu si臋 k贸艂 ABS lub r贸wnowa偶ny. 4) Podstawowe parametry zabudowy po偶arniczej: -zabudowa wykonana w ca艂o艣ci z materia艂贸w kompozytowych jako konstrukcja samono艣na ze zintegrowanymi zbiornikami wody oraz piany; pomi臋dzy kabin膮 a zabudow膮 wykonane os艂ony maskuj膮ce; rodzaj zabudowy potwierdzony w 艣wiadectwie dopuszczenia; -skrytki na sprz臋t i wyposa偶enie zamykane 偶a殴luzjami wodo- i py艂oszczelnymi wspomaganymi systemem spr臋偶ynowym wykonane z materia艂贸w odpornych na korozj臋 wyposa偶one w zamki za殴mykane na klucz, jeden klucz powinien paso殴wa膰 do wszystkich zamk贸w; kabinie zainstalowana sygnali殴zacja otwarcia skrytek; zamkni臋cia 偶aluzji typu rurkowego; -w kabinie kierowcy zamontowany: radiotelefon przewo聼ny, cz臋stotliwo艣膰 VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, minimum 255 kana艂owy i odst臋p pomi臋dzy kana艂ami 12.5 kHz - z dodatkowym g艂o艣nikiem; reflektor r臋czny (szperacz) do o艣wietlenia nu殴mer贸w budynk贸w, reflektor pogorzeliskowy na zewn膮trz kabiny z mo偶liwo艣ci膮 mocowania z ty艂u zabudowy; radiotelefony nasobne wraz z 艂adowarkami - szt. 5, latarki LED typu Ex wraz z 艂adowarkami - szt. 5; -zbiornik wody o pojemno艣ci 2.5 m3, wykonany z materia艂u kompozy殴towego; -zbiornik 艣rodka pianotw贸rczego o pojemno艣ci min. 10 % pojemno艣ci zbiornika wody i nadci艣nieniu testowym 20 kPa, zintegrowany ze zbiornikiem wody, wykonany z materia艂u kompozytowego; -pojazd wyposa偶ony w jedn膮 wysokoci艣nieniow膮 lini臋 szybkiego natarcia o d艂ugo艣ci w臋偶a minimum 60 m na zwijadle, zako艅czon膮 pr膮downic膮 wodno-pianow膮 o regulowanej wydajno艣ci; -w poje聼dzie zamontowana autopompa dwuzakresowa ogrzewana niezale偶nie z uk艂adu ch艂odzenia silnika pojazdu, o wydajno艣ci min. 2400 l/min przy ci艣nieniu 0.8 MPa i g艂臋boko艣ci ssania 1.5 m oraz min: 400 l/min. przy ci艣nieniu 4 MPa; -pojazd wyposa偶ony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o艣wietleniowy zabudowany na sta艂e, z naja艣nicami o mocy nie mniejszej ni偶 2000 W o wysoko艣ci minimum 6 m od pod艂o偶a; pod艂膮czony do agregatu b臋d膮cego na wyposa偶eniu pojazdu; -pojazd wyposa偶ony w agregat pr膮dotw贸rczy o mocy minimum 2,2 kVA; -pojazd wyposa偶ony w dzia艂ko wodno-pianowe zamontowane na dachu zabudowy o regulowanej wydajno艣ci min. 2400 l/min. Dzia艂ko musi posiada膰 艣wiadectwo dopuszczenia CNBOP; -z przodu pojazdu zamontowana wyci膮garka elektryczna o uci膮gu min. 6 t z zabezpieczeniem przeci膮偶eniowym, lina o d艂ugo艣ci co najmniej 25 m; -przewidziane miejsce i uchwyty do monta偶u wyposa偶enia przewidzianego dla tego typu pojazd贸w (zgodnie z tablic膮 nr 1 wymaga艅 szczeg贸艂owych KG PSP...); na dachu przewidziane miejsce do monta偶u drabiny, pojazd wyposa偶ony w szuflad臋 wysuwn膮 poziom膮 i 艣ciank臋 pionow膮 na sprz臋t burz膮cy oraz skrzyni臋 dachow膮; drobny sprz臋t umieszczony w skrytkach; -w poje聼dzie zamontowane zraszacze zasilane autopomp膮, sterowane z kabiny kierowcy; dwa zraszacze z przodu i dwa pomi臋dzy ko艂ami pojazdu; -pojazd wyposa偶ony w urz膮dzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i 艣wietlne z wzmacniaczem sygna艂owym, urz膮dzenie akustyczne powinno umo偶liwia膰 podawanie komunikat贸w s艂ownych. Z przodu na dachu kabiny niska belka ostrzegawcza w technologii LED o d艂ugo艣ci minimum 1700 mm. Z ty艂u dwie lampy LED w naro偶nikach g贸rnych nadbudowy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu na atrapie silnika i owiewkach zewn臋trznych kabiny. Dodatkowo pojazd wyposa偶ony w 艣wiat艂a ostrzegawcze LED na boku zabudowy w jej g贸rnej cz臋艣ci za kabin膮 pojazdu. W przedziale autopompy zainstalowany g艂o艣nik z mikrofonem wsp贸艂pracuj膮cy z radiostacj膮 samochodow膮, umo偶liwiaj膮cy prowadzenie korespondencji z przedzia艂u autopompy. 5) Warunki gwarancji: -gwarancja na podwozie silnik i podzespo艂y - minimum 24 m-ce; -gwarancja na zabudow臋 po偶arnicz膮 - minimum 24 m-ce; -serwis pogwarancyjny przez Autoryzowane Stacje Obs艂ugi na terenie Polski i dostawa cz臋艣ci zamiennych - minimum 120 m-cy (10 lat). Minimalne wymagania pojazdu zawiera za艂膮cznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Parametry nieokre艣lone w niniejszej specyfikacji (z wy艂膮czeniem element贸w wyposa偶enia nie wchodz膮cych w sk艂ad zam贸wienia) musz膮 by膰 zgodne z Wymaganiami dla samochod贸w ratowniczo-ga艣niczych i samochod贸w ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych (dotycz膮cych 艣redniego samochodu ratowniczo-ga艣niczego) - Edycja II - marzec 2006.

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.14.42.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.10.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 10 000,00 (dziesi臋膰 tysi臋cy) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na dostawie 艣rednich samochod贸w ratowniczo - ga艣niczych - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ慕CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY, US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ慕 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:

  • inne dokumenty

  opisy, fotografie pogl膮dowe oferowanego pojazdu, w kolorze z wymiarami pojazdu

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: 1) zakres udost臋pnianych zasob贸w; 2) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; 3) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia. Powy偶sze wymogi dotycz膮 r贸wnie偶 wskazanych przez Wykonawc臋 podwykonawc贸w, je偶eli Wykonawca wykazuj膮c spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu powo艂uje si臋 na zasoby podwykonawcy. Je偶eli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zg艂osi zmian臋 lub rezygnacj臋 z podwykonawcy, na kt贸rego zasoby powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy na skutek dzia艂a艅 os贸b trzecich uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 zam贸wienia, kt贸re to dzia艂ania nie s膮 konsekwencj膮 winy kt贸rejkolwiek ze stron; b) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy w przypadku uwzgl臋dnienia wniosku Zamawiaj膮cego o przed艂u偶enie terminu do instytucji przyznaj膮cych dofinansowanie. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagaj膮 sporz膮dzenia protoko艂贸w konieczno艣ci, pisemnej akceptacji Zamawiaj膮cego i podmiot贸w przyznaj膮cych dofinansowanie. 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30..

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: POUCZENIE O 艢RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albow terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej..

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2169
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Zakup 艣redniego samochodu ratowniczo-ga艣niczego dla OSP Sko艂yszyn
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy opis dostawy
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - Szczeg贸lowy opis przedmiotu zam贸wienia
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.089 sekund