Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2014 /Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w B膮czalu G贸rnym./
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 8
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2014-03-28

  znak sprawy: GPIR.z.271.3.2014

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞Wykonanie dokumentacji projektowo 聳 budowlanej w ramach zadania pn.: 聞Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w  B膮czalu G贸rnym.聰

   

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  5

  Liczba ofert odrzuconych: 1

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w (cena 聳 100%):

   

  Nr oferty

  Nazwa Wykonawcy, adres

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty brutto z艂

  Punktacja

  (cena 100%)

  1

  Zak艂ad Us艂ug Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony 艢rodowiska GEOTECH Sp. z o.o., 35-317 Rzesz贸w, ul. Budziwojska 79

  94 710,00

  38,96 pkt

  2

  Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek, 44-370 Psz贸w, os. A.Biernackiego 94

  51 660,00

  71,43 pkt

  3

  BARTOM mgr in偶. Rafa艂 Le艅 Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dr贸g i most贸w, Stara Wie艣 542 36-200 Brzoz贸w

  79 950,00

  46,15 pkt

  4

  SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., 31-542 Krak贸w, ul. Mogilska 25

  36 900,00

  100 pkt

  5

  Mgr in偶. Stefan Nale艣nik, 35-605 Rzesz贸w, ul. Zimowit 52/5

  64 800,00

  Oferta odrzucona

   

  Wybrano ofert臋 SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., 31-542 Krak贸w, ul. Mogilska 25.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3193
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 9

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (13) 4491062 聳64

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2014-03-24

   

  GPIR.z.271.3.2014

   

  Odpowiedzi na zapytania

   

   

  Dotyczy  przetargu nieograniczonego pn. 聞Wykonanie dokumentacji projektowo 聳 budowlanej w ramach zadania pn.: 聞Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w  B膮czalu G贸rnym聰

   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje pytania dotycz膮ce post臋powania wraz z odpowiedziami:

   

  PYTANIA:

  1.     Czy istnieje aktualny miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ? Je偶eli tak, gdzie jest dost臋pna jego tre艣膰 ?

   

  ODPOWIEDZI:

   

  Ad. 1

  Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tylko dla miejscowo艣ci Sko艂yszyn oraz cz膮stkowo w pozosta艂ych miejscowo艣ciach. W miejscowo艣ci B膮czal G贸rny, gdzie zlokalizowane jest w/w osuwisko nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

   

  Informacje o posiadanych planach zamieszczone s膮 na stronie internetowej w systemie informacji przestrzennej Gminy Sko艂yszyn, pod adresem: http://skolyszyn.e-mapa.net/

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3305
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 8

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

   

  Sko艂yszyn: Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w B膮czalu G贸rnym.
  Numer og艂oszenia: 56597 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w B膮czalu G贸rnym.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi gminnej nr 520/2 w miejscowo艣ci B膮czal G贸rny. 2. Zakres opracowania przedmiotu zam贸wienia obejmuje: 1) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko艣ciowej dla cel贸w projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projekt贸w podzia艂u nieruchomo艣ci dla potrzeb realizacji zadania wraz z wypisami z rejestru grunt贸w, dla dzia艂ek obj臋tych przedmiotowym zadaniem. 2) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.
  3) Wykonanie projektu budowlanego w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. 4) Opracowanie projektu wykonawczego w pi臋ciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. 5) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym w Ja艣le w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, je偶eli zachodzi膰 b臋dzie konieczno艣膰 jego opracowania. 6) Wykonanie przedmiaru rob贸t w dw贸ch egzemplarzach + wersja elektroniczna oraz kosztorysu inwestorskiego i 艣lepego w wersji papierowej w dw贸ch egzemplarzach i w wersji elektronicznej. 7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t w dw贸ch egzemplarzach + wersja elektroniczna. 8) Rozpoznanie usytuowania urz膮dze艅 obcych koliduj膮cych z realizacj膮 przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projekt贸w ich prze艂o偶enia, je偶eli z uzyskanych warunk贸w wyniknie konieczno艣膰 ich przebudowy oraz uwzgl臋dnienie tych prac w kosztach realizacji projektu. 9) Wykonanie wszystkich niezb臋dnych opracowa艅 oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnie艅 i opinii, a w szczeg贸lno艣ci opinii Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Projektu Os艂ona Przeciwosuwiskowa w Rzeszowie. 10) Uzyskanie zgody wszystkich w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych b臋d膮 realizowane prace, poza pasem drogowym drogi gminnej. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy - w czterech egzemplarzach.
  12) Uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowo - budowlanej rozwi膮za艅; 13) Przygotowanie innych niezb臋dnych dokument贸w, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnie艅 niezb臋dnych do uzyskania przez Gmin臋 decyzji pozwolenia na budow臋. 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji.
  15) Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do nieodp艂atnego i niezw艂ocznego udzielania wyja艣nie艅 na ewentualne zapytania wykonawc贸w, z艂o偶one w toku przetargu na realizacj臋 zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo budowlanej, a tak偶e zajmowania stanowiska w przypadku z艂o偶enia odwo艂ania. 16) Dokumentacja projektowa obj臋ta zam贸wieniem powinna by膰 wykonana zgodnie
  z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowi膮zuj膮cymi na dzie艅 przekazania dokumentacji, kt贸re pozwol膮 na fizyczne wykonanie zadania w spos贸b nadaj膮cy si臋 do eksploatacji bez wad. 17) Dokumentacja powinna by膰 sporz膮dzona m.in.
  w oparciu o: a. ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸聼n. zm.); b. Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); c. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz program funkcjonalno-u偶ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p贸聼n. zm.); d. ustaw膮 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p贸聼n. zm.); e. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
  z 2012 r., poz. 462 z p贸聼n.zm.); f. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p贸聼n. zm.); g. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu
  i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogowe obiekty in偶ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z p贸聼n. zm.).
  h. ustaw膮 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 960 z p贸聼n. zm.); i. ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 2003 o szczeg贸艂owych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z p贸聼n. zm.); j. ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 艢rodowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p贸聼n. zm.); k. ustaw膮
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p贸聼n. zmianami).
  18) Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zam贸wienia. a. Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach rob贸t i kosztorysach nie b臋dzie u偶ywa艂 nazw w艂asnych wyrob贸w, nazw producent贸w materia艂贸w czy urz膮dze艅 ani te偶 nie b臋dzie podawa艂 typ贸w, nazw fabrycznych i innych oznacze艅 mog膮cych jednoznacznie wskazywa膰 na dany wyr贸b, a jedynie szczeg贸艂owe parametry techniczne takich materia艂贸w czy urz膮dze艅 okre艣laj膮ce ich standardy jako艣ciowe. W przypadku, gdy nie jest mo偶liwe jednoznaczne okre艣lenie jako艣ci danego wyrobu poprzez podanie szczeg贸艂owych parametr贸w technicznych, dopuszcza si臋 podanie typu lub producenta, lecz z wyra聼nym zaznaczeniem, i偶 jest to rozwi膮zanie przyk艂adowe, s艂u偶膮ce jedynie do okre艣lenia jako艣ci urz膮dzenia czy materia艂u, o kt贸rym mowa. Dopuszcza si臋 stosowanie wyrob贸w o r贸wnowa偶nych parametrach; b. Przedmiar rob贸t winien stanowi膰 opis rob贸t w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg贸艂owym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cennik贸w dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem oblicze艅 ilo艣ci przedmiarowych rob贸t. Ilo艣ci rob贸t w przedmiarze powinny by膰 wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej i obejmowa膰 zestawienie wszystkich rob贸t i czynno艣ci wynikaj膮cych z projekt贸w;
  c. Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie nale偶y opracowa膰 odr臋bnie (lub wydzieli膰 elementami) dla: stabilizacji osuwiska, dla rob贸t drogowych i ewentualnie dla prze艂o偶enia sieci uzbrojenia terenu. Zamawiaj膮cy zwraca szczeg贸ln膮 uwag臋 na problem zgodno艣ci przedmiar贸w rob贸t z przyj臋tymi rozwi膮zaniami technicznymi. Winno si臋 do艂o偶y膰 szczeg贸lnej staranno艣ci w zapewnieniu ww. zgodno艣ci w celu unikni臋cia wzrostu koszt贸w rob贸t w trakcie realizacji a wynikaj膮ce z b艂臋d贸w dokumentacji technicznej; d. Wymagania bran偶owe dla prze艂o偶enia sieci uzbrojenia terenu, zg艂oszone do uwzgl臋dnienia w dokumentacji technicznej, musz膮 by膰 uzgodnione z Zamawiaj膮cym przed rozpocz臋ciem projektowania; e. Wszelkie op艂aty i koszty zwi膮zane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwole艅, uzgodnie艅 i opinii, niezb臋dnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca;
  f. Dokumentacja powinna by膰 wykonana z uwzgl臋dnieniem nast臋puj膮cych opracowa艅: - Karty rejestracyjnej osuwiska wraz z opini膮 Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego; - Dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej wraz z opini膮 Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojew贸dzkiego Zespo艂u Nadzoruj膮cego Realizacj臋 Projektu Os艂ona Przeciwosuwiskowa; g. Wykonawca za艂膮czy do projektu o艣wiadczenie, 偶e projekt wykonany jest zgodnie z umow膮, obowi膮zuj膮cymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, 偶e zosta艂 wykonany w stanie kompletnym
  z punktu widzenia celu, jakiemu ma s艂u偶y膰; h. Pe艂nomocnictwo do wyst臋powania w imieniu Zamawiaj膮cego, w zwi膮zku z realizacj膮 przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy; i. Zaleca si臋, aby przed przyst膮pieniem do wyceny przysz艂ej us艂ugi projektowej Wykonawca dokona艂 wizji w lokalnej miejsca realizacji prac w terenie; j. Zakres obowi膮zk贸w Wykonawcy
  w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie obowi膮zk贸w, wynikaj膮cych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyja艣nianie w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅.

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.08.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 1 500,00 (jeden tysi膮c pi臋膰set) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium
  i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
  W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania,
  z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie.
  12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwa zadania polegaj膮ce na opracowaniu dokumentacji projektowo - budowlanej
    w zakresie stabilizacji lub likwidacji osuwiska oraz za艂膮czy dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e opracowane projekty zosta艂y wykonane nale偶ycie. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

           aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u
   w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia,
  w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: 1) zakres udost臋pnianych zasob贸w; 2) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; 3) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia. Powy偶sze wymogi dotycz膮 r贸wnie偶 wskazanych przez Wykonawc臋 podwykonawc贸w, je偶eli Wykonawca wykazuj膮c spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu powo艂uje si臋 na zasoby podwykonawcy. Je偶eli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zg艂osi zmian臋 lub rezygnacj臋 z podwykonawcy, na kt贸rego zasoby powo艂ywa艂 si臋 na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmian osobowych: a) zmiany os贸b realizuj膮cych zam贸wienie pod warunkiem, 偶e osoby te b臋d膮 spe艂nia艂y wymagania okre艣lone w SIWZ; b) zmiany os贸b reprezentuj膮cych w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana podwykonawcy (podwykonawc贸w) oraz zakresu prac realizowanych przez podwykonawc贸w na warunkach okre艣lonych w Rozdziale IX SIWZ. 3) Zmiany terminu realizacji zadania, w przypadku: a) konieczno艣ci zlecenia zam贸wie艅 dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych; b) zmiany przepis贸w powoduj膮cych konieczno艣膰 innych rozwi膮za艅 ni偶 zak艂adano w opisie przedmiotu zam贸wienia; c) zmiany przepis贸w powoduj膮cych konieczno艣膰 uzyskania dokument贸w, kt贸re te przepisy narzucaj膮; d) je偶eli organy i instytucje uzgadniaj膮ce nie wyda艂y uzgodnie艅 w ustawowym terminie, a w przypadku zarz膮dzaj膮cych mediami w terminie 2 miesi臋cy; e) konieczno艣ci zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego. 4) Pozosta艂ych zmian: a) w ka偶dym przypadku, je偶eli zmiana jest korzystna dla Zamawiaj膮cego (np. skr贸cenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto艣ci zam贸wienia) przy zachowaniu wszystkich obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z zakresu umowy; b) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urz膮dze艅 wywo艂ane przez wy艂adowania atmosferyczne lub inne czynniki zewn臋trzne (zgony i niemo偶liwe do przewidzenia wydarzenia), kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na tre艣膰 zawartej umowy i termin realizacji; c) rezygnacja przez Zamawiaj膮cego z realizacji cz臋艣ci umowy (w takim przypadku wynagrodzenie przys艂uguj膮ce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj膮cy zap艂aci za wszystkie spe艂nione 艣wiadczenia i udokumentowane koszty, kt贸re Wykonawca poni贸s艂 w zwi膮zku z wynikaj膮cymi z umowy planowanymi 艣wiadczeniami. 3. W/w zmiany postanowie艅 zawartej umowy mog膮 nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron, po wcze艣niejszym pisemnym powiadomieniu oraz spisaniu odpowiedniego aneksu do umowy. 4. Przed艂u偶enie terminu realizacji zam贸wienia b臋dzie mo偶liwe tylko w przypadku wyra偶enia zgody przez instytucj臋 przyznaj膮c膮 dofinansowanie zadania.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego.
  17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3257
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja geologiczno - in偶ynierska.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.112 sekund