Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Dzia艂ka numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, zabudowana budynkiem starej Remizy Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Sko艂yszynie/, przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi Sko艂yszyn/
  Informacja


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dnia 聽13 kwietnia 2011 r.

  聽GPIR.g. 72241- 14/2010

  I N F O R M A C J A

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE
  O WYNIKU PRZETARGU.

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

  1.聽聽聽聽聽 Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 聽5 kwietnia 2011 r.聽聽聽godz. 1100, 聽II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  2.聽聽聽聽聽 Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej: Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, dzia艂ka numer:聽 399/2 o pow. 0.0.0672 ha, ksi臋ga wieczysta: KW. numer:聽 74.501 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  3.聽聽聽聽聽 Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 聽0

  4.聽聽聽聽聽 Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

  5.聽聽聽聽聽 Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:聽

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn:聽 273.165,00 z艂, brutto.

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:聽聽 nikt nie przyst膮pi艂 do przetargu.

  6.聽聽聽聽聽 Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca 聽聽nieruchomo艣ci: przetarg zako艅czony wynikiem negatywnym .

  mgr Zenon Szura

  W贸jt Gminy SKo艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2428
  Wersja do druku Wersja do druku  Nieruchomo艣膰 zabudowana - budynek pi臋trowy, murowany, kryty blach膮, wyposa偶ony w instalacj臋: wodoci膮gow膮, kanalizacyjn膮, gazow膮 i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. u偶ytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Sko艂yszyna, oznaczonej jako


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dnia  25 luty 2011 r.

  GPIR.g.72241- 14/10

   

  O G 艁 O S Z E N I E

   

   

             Dzia艂aj膮c na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651./, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9,  搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie  o g 艂 a s z a:

   

  II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci zabudowanej /budynek pi臋trowy, murowany, kryty blach膮, wyposa偶ony w instalacj臋: wodoci膮gow膮, kanalizacyjn膮, gazow膮 i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. u偶ytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Sko艂yszyna, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 399/2  o pow. 0.0672 ha, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn , ujawnionej  w ksi臋dze wieczystej  KW. numer:  74.501 S膮du Rejonowego  w Ja艣le.

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶  nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  399/2  o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, przeprowadzony w dniu 19 pa聼dziernika 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

  Nieruchomo艣膰 jest obci膮偶ona prawem nieodp艂atnego korzystania z przedmiotowej nieruchomo艣ci na rzecz Ochotnicze Stra偶y Po偶arnej  w Sko艂yszynie do dnia  30 marca 2011 r. Nieruchomo艣膰 ta nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 MNU dla kt贸rego w tek艣cie planu ustalono:

  1.      Tereny pod zabudow臋 mieszkaniow膮, us艂ugow膮 i dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Nie dopuszcza si臋 lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko dla kt贸rych sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko jest lub mo偶e by膰 wymagalne w rozumieniu przepis贸w odr臋bny, za wyj膮tkiem dr贸g, parking贸w oraz sieci   i urz膮dze艅 infrastruktury technicznej.

  2.      W  terenach oznaczonych symbolem 2 MNU dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮   i wielorodzinn膮.

  3.      W  terenach oznaczonych symbolem 2MNU o kt贸rych mowa   w ust. 1 dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮 i zagrodow膮. Nie dopuszcza si臋 zabudowy wielorodzinnej.

  4.      W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kszta艂towania nowych dzia艂ek budowlanych oraz zabudowy  szczeg贸艂owe warunki okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sko艂yszyn.

  Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu, wg. decyzji administracyjnych okre艣lonych  w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Szczeg贸艂owe warunki zagospodarowania okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci: 273.165,00 z艂 /s艂ownie: dwie艣cie siedemdziesi膮t trzy tysi膮ce sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych 00/100 groszy/, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  399/2 o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, odb臋dzie si臋  w dniu 5 kwietnia 2011 r. /tj. wtorek/,   o godz. 1100  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

   

   W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci w kwocie: 54.633,00 z艂 /s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t cztery tysi膮ce sze艣膰set trzydzie艣ci trzy  z艂ote 00/100 groszy/  w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂  w Sko艂yszynie   76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  - najp贸聼niej w dniu 30 marca 2011 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie :

  -        zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -        zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba uczestnicz膮ca w przetargu oraz reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮  winna si臋 okaza膰 dowodem to偶samo艣ci oraz stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu  i  regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl U

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura
     Rejestr zmian odwiedzin: 1919
  Wersja do druku Wersja do druku  Informacja


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dnia  27 pa聼dziernika 2010 r.

   

  GPIR.g. 72241- 14/10

   

   

   

   I N F O R M A C J A

                         

  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.

  O WYNIKU PRZETARGU.

   

   

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

  1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 19 pa聼dziernika 2010 r.                godz. 1100,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  2.      Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej: Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, dzia艂ka numer:  399/2 o pow. 0.0.0672 ha, ksi臋ga wieczysta: KW. numer:  74.501 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

   

  3.      Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

   

  4.      Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

   

  5.      Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu: 

   

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn:  364.220,00 z艂, brutto.

   

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:   nikt nie przyst膮pi艂 do przetargu.

   

  6.      Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomo艣ci: przetarg zako艅czony wynikiem negatywnym .

   

   

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2501
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

                                       

  OG艁OSZENIE  NR   94/2010
  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE

  z dnia 9 lipca 2010 r.

   

                     

   

             Podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie znajduje si臋 wykaz nieruchomo艣ci /dzia艂ka numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, zabudowana budynkiem starej Remizy Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Sko艂yszynie/,  przeznaczonej do sprzeda偶y z terenu wsi  Sko艂yszyn, Gmina Sko艂yszyn.

  Wykaz ten wywieszony jest na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, a ponadto mo偶na si臋 z nimi zapozna膰 w pok. Nr 22 tut. Urz臋du  w okresie od dnia 12 lipca 2010 r. do dnia 3 sierpnia 2010 r. a tak偶e na stronie internetowej Urz臋du Gminy  www.bip.skolyszyn.pl

  Pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci przys艂uguje osobom okre艣lonym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p贸聼n. zm./.   Termin sk艂adania wniosk贸w o nabycie nieruchomo艣ci: w ci膮gu 6 tygodni licz膮c od dnia wywieszenia wykazu.

  Mo偶liwe jest r贸wnie偶 uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  /13/  449 聳 10 聳 62 wewn. 31.  Rejestr zmian odwiedzin: 3628
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.209 sekund