Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Strategia /STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKO艁YSZYN NA LATA 2007 - 2015/
  Strategia Rozwoju


  Nowa strona 10

  STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKO艁YSZYN NA LATA 2007 - 2015
  Opracowanie:
  Przemyska Agencja Rozwoju
  Regionalnego S.A.
  ul. Rynek 26, 37-700 Przemy艣l


  Sko艂yszyn, stycze艅 2008 r.

   

  SPIS TRE艢CI
   

  WPROWADZENIE

  I. DIAGNOZA SYTUACJI SPO艁ECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SKO艁YSZYN

  1.1 Og贸lna charakterystyka Gminy

  1.1.1 Rys historyczny
  1.1.2 Po艂o偶enie geograficzne i podzia艂 administracyjny
  1.1.3 Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe
  1.1.4 Uwarunkowania zewn臋trzne rozwoju Gminy
  1.1.5 Atrakcyjno艣膰 inwestycyjna Gminy Sko艂yszyn na tle wojew贸dztwa

  1.2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy

  1.3 Kapita艂 spo艂eczny
  1.3.1 Dane demograficzne
  1.3.2 Rynek pracy
  1.3.3 Grupy zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym i marginalizacj膮
  1.3.4 Organizacje pozarz膮dowe

  1.4 Infrastruktura spo艂eczna i warunki 偶ycia mieszka艅c贸w
  1.4.1 Edukacja i sport
  1.4.2 Opieka spo艂eczna ochrona zdrowia
  1.4.3 Zasoby mieszkaniowe
  1.4.4 Dzia艂alno艣膰 kulturalna

  1.5 Sfera gospodarcza
  1.5.1 Podmioty gospodarcze
  1.5.2 Rolnictwo
  1.5.2.1 Warunki produkcji rolniczej i struktura agrarna
  1.5.2.2 Produkcja rolnicza
  1.5.2.3 Warunki spo艂eczno-ekonomiczne, zatrudnienie w rolnictwie
  1.5.2.4 Przetw贸rstwo i rynek rolny

  1.6 Infrastruktura techniczna
  1.6.1 Infrastruktura transportowa
  1.6.2 Infrastruktura ochrony 艣rodowiska
  1.6.3 Infrastruktura teleinformatyczna
  1.6.4 Infrastruktura energetyki
  1.6.5 Infrastruktura gazownictwa

  1.7 Dziedzictwo kulturowe i turystyka

  II. BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT GMINY Sko艂yszyn

  III. MISJA, CELE STRATEGICZNE, CELE SZCZEG脫艁OWE
  3.1 Misja i obszary strategiczne
  3.2 Cele Strategiczne

  IV. PLAN WYKONAWCZY STRATEGII
  4.1 Analiza bud偶et贸w Gminy za lata ubieg艂e i prognoza na lata kolejne
  4.2 Projekty planowane w ramach Strategii
  4.3 Plan finansowy i 聼r贸d艂a finansowania Strategii - projekty inwestycyjne
  4.4 Harmonogram realizacji Strategii

  V. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII
  5.1 Wdra偶anie Strategii
  5.2 Monitoring, sprawozdawczo艣膰 i promocja

  Spis tabel, wykres贸w i rysunk贸w

  Wykaz za艂膮cznik贸w
  Za艂膮cznik 1. Planoane dzia艂ania inwestycyjne w Gminie na lata 2007-2015
  Za艂膮cznik 2. Ankieta potrzeb rozwojowych
  Za艂膮cznik 3. Lista os贸b bior膮cych udzia艂 w debatach
     Rejestr zmian odwiedzin: 5086
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Strategia Rozwoju Gminy Sko艂yszyn na lata 2007 - 2015 - Pe艂na tra艣膰 strategii
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.050 sekund