Ogłoszenie o zawarciu umowy
znak sprawy: GPIR-i-340/24/07 Skołyszyn, dn

 

Skołyszyn, dn. 2009-04-27

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/2/09

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – I transza

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Cena wybranej oferty: 231 767,93 zł brutto

Data zawarcia umowy: 24 kwiecień 2009 r.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn