GOKiCZ Skołyszyn
Nowa strona 2

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

Adres:
Skołyszyn 283
38-242 Skołyszyn
Tel. (013) 44-91-017

e-mail : gok@skolyszyn.pl

Kierownik : Marta Gąsiorowska
Instruktor: Władysława Kołodziej

Instruktor : Jadwiga Szarek

Pracownik obsługi: Renata Piróg

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek
od godz. 9.00 do godz. 20.00

Adres:
Skołyszyn 283
38-242 Skołyszyn
Tel. (013) 44-91-089

e-mail : biblioteka@skolyszyn.pl

BIBLIOTEKA:

Bibliotekarz: Maria Sychta
Bibliotekarz: Teresa Gorczyca

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek
od godz. 10.00 do godz. 18.00

FILIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W HARKLOWEJ

Adres:
38-243 HARKLOWA

Tel. (013) 44-94-292

e-mail : bibliotekaharkloea@neostrada.pl

Bibliotekarz: Monika Stanisławczuk

/zastępstwo od lipca 2011:

Dorota Setlak/

Godziny otwarcia:
- wtorek od godz. 9.00 do godz. 16.30
- czwartek od godz. 9.00 do godz. 16.30
- piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

FILIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W ŚWIĘCANACH

 

Adres:
38-244 ŚWIĘCANY

Tel. (013) 44-95-193

e-mail :bibliotekaswiecany@neostrada.pl

Bibliotekarz: Monika Stanisławczuk

/zastępstwo od lipca 2011:

Dorota Setlak/

Godziny otwarcia:
- poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
- środa od godz. 8.00 do godz. 16.00
- piątek od godz. 14.30 do godz. 18.30 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami. Organizatorem jest Gmina Skołyszyn.

 

 

 

~ Kultura ~

    Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest Instytucją Kultury, która organizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy. Jedną z form działalności GOKiCz jest organizacja konkursów i imprez. Do stałych imprez organizowanych co roku zaliczyć można:

ˇ Dni Gminy Skołyszyn

ˇ Gminny Dzień Dziecka

ˇ Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

ˇ Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

ˇ Gminny Przegląd Piosenki Religijnej

ˇ Gminny Konkurs Recytatorski o Tematyce Ludowej

ˇ konkursy plastyczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe, z okazji przypadających rocznic

 

Ponadto organizowane są wystawy prac biorących udział w konkursach, wystawy rzeŸby i rękodzieła artystycznego, malarstwa olejnego itp.

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa działają zespoły:

ˇ zespół śpiewaczy “Lisowianki” z Lisowa

- zespól taneczny „Escape” z Harklowej

- zespól taneczny „Escape Junior” z Harklowej

- zespól taneczny „JUMP”

- zespól taneczny „Panterki”

 

 

OFERTA GOKiCz W SKOŁYSZYNIE

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie to często pierwsze miejsca, gdzie młodzi ludzie poznają swoje predyspozycje, doskonalą je, pokazują odbiorcom na co ich stać. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie artystycznego hobby młodego człowieka, ale też uruchamianie drzemiących w nim pokładów wrażliwości i kreatywności oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia w życiu artystycznym.

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

● Język angielski dla maluchów

● Język angielski dla uczniów szkół podstawowych

Taniec nowoczesny (zespół młodzieżowy)

● Taniec nowoczesny (zespół dziecięcy)

● Rytmika

● Nauka gry na keyboardzie

● Dziecięca pracownia plastyczna

● Młodzieżowa pracownia plastyczna

● Dziecięce/Młodzieżowe Studio Teatralne 

● Warsztaty wokalne dla młodzieży

● Pracownia Decoupage, Bibułkarstwo i itp. (zajęcia w bibliotece)

● Aerobik , gry i zabawy ruchowe (zajęcia rekreacyjno-sportowe)

● Sekcja piłki siatkowej

● Sekcja tenisa stołowego

● Zabawy logopedyczne

● Klub Motyli Książkowych

 

 ZAJĘCIA ODPŁATNE:

● Społeczne Ognisko Muzyczne (nauka gry na instrumentach: keyboard, gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, akordeon)

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

● Język angielski (zajęcia bezpłatne)

● Warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

● Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia bezpłatne)

● Klub Twórców Sztuki  (zajęcia bezpłatne)

● Dyskusyjny Klub Książki (zajęcia bezpłatne)

● Aerobik (zajęcia odpłatne)

Dyskusyjny Klub Książki (spotkania klubu odbywają się  raz w miesiącu)

 

  

 

 

Bezpłatny dostępu do Internetu

 

Z bezpłatnego Internetu można korzystać w Bibliotece od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 – 18:00;

oraz w Kawiarence internetowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie sala dolna – wejście od strony Pawilonu:
Poniedziałek -  14:00 - 17:00
Wtorek – 17:00 - 20:00
Środa – 14:00 - 17:00
Czwartek – 17:00 - 20:00
Piątek – 14:00 - 17:00