Rodzina 500 plus


Nowa strona 2

Rodzina 500+

Start programu Rodzina 500+ planowany jest na 1 kwietnia br.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze
zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

więcej...


 

Rodzina 500+

Wnioski na świadczenie wychowawcze   500+ 
będą wydawane i przyjmowane
od 1 kwietnia 2016 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skołyszynie.
(na I piętrze)

 

 

uwaga

Zgodnie z Ustawą  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
 jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu

pierwszych 3 miesięcy tj.
od dnia  1 kwietnia 2016 roku. do 01.07.2016 r.
wnioskodawca dostanie wyrównanie wstecz
tj. od 01 kwietnia 2016 r.

 

WNIOSEK DO POBRANIA (plik *.pdf)

 
Załączniki
Informator Rodzina+
Wniosek 500+