Inspektor ds. informatyzacji - mgr Artur Sowiński
 Inspektor ds. informatyzacji - mgr Artur Sowiński
Nr pokoju 4 tel. wew. 55
 • przygotowanie programów komputeryzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,

 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie,

 • prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w urzędzie oprogramowania komputerowego,

 • analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,

 • archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych,

 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

 • zapewnienie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,

 • instalacja uaktualnianych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,

 • instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego,

 • administrowanie siecią komputerową na terenie Urzędu,

 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja, nadzór nad działaniem,

 • opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,

 • prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

 • odbiór, segregacja, przesyłanie wiadomości e-mail, tworzenie kopii zapasowych danych na  serwerze plików,

 • zaopatrywanie Urzędu w komputery, drukarki, zamienniki tonerów i tuszy wykorzystywanych w drukarkach i kserokopiarkach,

 • ochrona danych osobowych,

 • pomoc w problemach z funkcjonowaniem komputerów w jednostkach organizacyjnych Gminy.