Ogłoszenie o wyniku aukcji
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 15 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 

 

dotyczy: sprzedaży wraz z rozbiórką w trybie aukcji środka trwałego – budynku Domu Ludowego w Kunowej

 

 

Informuje się, że w związku z brakiem uczestników, aukcja zostaje zakończona wynikiem negatywnym.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn