Ogłoszenie
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia  23 listopada 2011 r.

 

GPIR.g. 72241-16/10

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi  Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  15 listopada 2011 r. godz. 1400,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Harklowa, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  354/3 o pow. 0.0203 ha, księga wieczysta: KW. numer:   60.216 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.    Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 354/3 o pow. 0.0203 ha, położonej na terenie wsi Harklowa   -  1.650,00 zł, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.    Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym .

 

Mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn