Informacja
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia  13 kwietnia 2011 r.

 GPIR.g. 72241- 14/2010

 

 

 I N F O R M A C J A

                       

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE
 O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  5 kwietnia 2011 r.   godz. 1100,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Skołyszyn, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  399/2 o pow. 0.0.0672 ha, księga wieczysta: KW. numer:  74.501 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn:  273.165,00 zł, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca   nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym .

 

mgr Zenon Szura

Wójt Gminy SKołyszyn