Link do strony głównej Biuletunu

  Menu
 • Strona główna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Prawo
 • Władze
 • Oświad. majątkowe
 • Referaty
 • Ochr. środowiska
 • Majątek gminy
 • Finanse
 • Podległe jednostki
 • Praca
 • Strategia
 • Wyniki kontroli
 • Konsultacje
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Ogłoszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2014
 • Konkurs ofer
 • Z.Publiczne 2015
 • Zbycie mienia
 • Gazeta
 • Obwieszczenia
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2015 r.
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2013 r.
 • Rada Gminy
 • Informacja
 •   INNE
 • Instrukcja Obsługi
 • Redakcja BIP
 • Referendum 2015
 • Nieudostępn. w BIP
 • CKNONW
 • GCR Skołyszyn
 • ICEO Skołyszyn
 • OSP Skołyszyn
 • LGD LIWOCZ
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

   

  Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.
  Więcej Informacji znajdziesz na stronie
  Polityki Prywatności.

   

  Nazwa Gminy

  Skołyszyn

  Adres

  Skołyszyn 12
  38-242 Skołyszyn

  Telefon, fax

  (013) 44 910 62      (013) 44 910 63     (013) 44 91064

  Nr konta bankowego


  Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie
  Nr konta: 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001
   
  e-mail   gmina@skolyszyn.pl
  Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak
  Wójt Zenon Szura
  Z-ca Wójta Stanisław Pawluś
  Sekretarz Gminy Janina Byczek
  Skarbnik Gminy Jacek Kędzior

  skarbnik@skolyszyn.pl

   

   

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 r. więcej...

   

  Obwieszczenie w sprawie realizacji przez Ukrainę tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego więcej...

   

   

  INFORMACJA

  GOPS w Skołyszynie, Komórka Organizacyjna do Realizacji Świadczeń Rodzinnych informuje:

   Osoby pobierające zasiłek rodzinny na dzieci uczęszczające do szkoły średniej muszą pilnie dostarczyć zaświadczenie szkolne o uczęszczaniu dziecka do szkoły, celem dalszej wypłaty świadczenia.


   

   

   

  O G Ł O S Z E N I E
  o przystąpieniu do sporządzenia  VII Zmiany

  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 
  GMINY  SKOŁYSZYN

  więcej...
   

   


  O B W I E S Z C Z E N  I  E


  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów w km 2+935,00 - 4+657,33 a także przebudowa sieci energetycznej, telefonicznej i gazowej oraz wykonanie odwodnienia drogi, w podziale na etapy  więcej...
   

   

   

  O G Ł O S Z E N I E
   

  o ponownym  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu
  Zmiany Nr 1 – Etap I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Harklowa IV”

   

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz. 647 jednolity tekst z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XVIII/107/2012 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  Zawiadamiam

      o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1- Etap I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Harklowa IV”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca 2014 r do 11 lipca 2014 r.
  w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie,  pokój nr  19  w godzinach urzędowania.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harklowa IV”  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r.
   w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie  - pokój nr  7  o godz. 1300.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

   Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi
  i wnioski.

   Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skołyszyn ; 38- 242 Skołyszyn 12 pokój nr 19 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia  31 lipca   2014 r.

   Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie  do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skołyszyn.

   Zenon Szura.
  Wójt Gminy Skołyszyn

   

   

  Zbycie mienia,
  sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego - więcej...

   

  Ogłoszenia o Zamówieniach Publicznych - więcej...

   

  Budowa Sali Gimnastycznej
  w Bączalu Dolnym

   

  This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

   

  Wieści Skołyszyńskie - online  więcej...

   

   

   

   


    Statystyki
  Otrzymaliśmy
  2872225
  odsłon strony od 06-06-2003

  statystyki
    Mapka Dojazdowa
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.142 sekund